lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

PLANETARIET I LUND

Naturvetenskapliga Fakultetens Planetarium

När mörkret faller i planetariet kommer stjärnorna fram. I Lunds planetarium kan du sitta ner, titta ut i vårt universum och lär känna en värld full av stjärnor, planeter, galaxer och kometer. Planetariets astronom finns tillgänglig under hela visningen och svarar gärna på frågor efter visningens slut. 

SPORTLOV i Planetariet

Vattenhallen och planetariet håller öppet 20. - 26. februari.
Varmt välkommen till Vattenhallen och på visningarna i Planetariet.

I planetariet visar vi:

kl 12:45 Jorden - en planet bland många
kl 13:45 Solsystemet - en värld av världar 
kl 14:45 Kosmiskt Ljus
kl 15:45Från Jorden mot Universum

Notera att söndagen 26. februari kommer 12:45 visningen att ersättas med "Back to the Moon - For Good" (på Engelska)


Titta ut i vårt universum

Naturvetenskapliga Fakultetens Planetarium öppnades första gången 1978 och var då Sveriges enda planetarium. Vid denna tiden var planetariet placerat i Stadsparken i Lund, men i samband med att institutionen för Astronomi flyttade upp till Sölvegatan, flyttades planetariet med och inrymdes i det gamla vattentornet. Lokalen visade sig dock vara mindre lämplig då den till exempel inte var uppvärmd. Planetariet i Lund flyttades och återinvigdes, våren 2010, på sin nuvarande plats i Vattenhallen Science Center. Den gamla optomekaniska GOTO GE-6 projektorn ersattes av ny digital utrustning och med den nya utrustningen kan vi idag simulera hela universum, flyga från en planet till annan och visualisera avlägsna galaxer. 
  


Planetariet i Vattenhallen är ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik och Lunds Tekniska Högskola. 

Boka planetarievisning

Skolklasser, lärargrupper, företag, klubbar och andra astronomiskt intresserade grupper kan boka enskilda visningar i planetariet. 

Bokning av grupp för visning i planetariet görs i samråd med vår personal och beror av tillgången på astronomipersonal. 

En bokad planetarievisning (upp till 30 personer) kostar 700 kr/visning.

För bokning ring: 046 - 222 43 51 

Upplev stjärnorna i Planetariet

Planetariet hittar du inne i Vattenhallens experimenthall. Visningar ges för allmänheten på helger och skollov och biljetter till våra visningar finns då att köpa i entrén.

För att besöka planetariet betalar ni inträde till Vattenhallen samt biljett till en visning.

Information om öppettider, visningar och biljettpriser hittar ni under Besök oss.

Planetariet har 30 sittplatser och utrymme för en rullstol.

Visningarna sköts av astronomer från institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Passa på att ställa frågor som du vill ha svar på!

VÄLKOMNA!