lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Besöksadress

John Ericssons väg 1, Lund 

kontakt@vattenhallen.lu.se 
046 - 222 43 51

Postadress

Box 118
221 00 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet
Vattenhallen Science Center/referens
Box 188
221 00 Lund

Organisationsnummer 202100-3211
VAT-nummer SE202100321101

Personal

Monica Almqvist

Verksamhetschef 
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik 

Monica Almqvist   
+46 46 222 33 46 

Anna S. Arnadottir

Planetarieansvarig 
Ph.D. Astronomi  

Lund Observatory 

Sara Ekberg

Ekonomiadministratör 

Sara Ekberg 

Johan Gren

Projektkoordinator 
för Energibussen

Johan Gren 

Ulla Ki Harrysson

Webb/information 
Interaktionsdesigner 

Ulla Ki Harrysson   

Charlott Karlsson

Utställningsproducent  

Charlott Karlsson  

Linda Larsson

Administrativ chef
Samverkansansvar 

Ph.D. Geologi 

Linda Larsson 
+46 46 222 33 02 

Malin Larsson

Pedagog 
Ämneslärare ma/ke 

Malin Larsson  

Rolf Niemann

Pedagog 
Ämneslärare ma/fy/teknik 

Rolf Niemann  

Louise Villa

Receptionist 

Louise Villa   

Stefan Zamudio

Pedagog 
Ämneslärare ma/no 

Stefan Zamudio  

Jens Ålebring

Ingenjör 

Jens Ålebring  

Studentsamordnare

Anna Agnemyr

Lärare och forskare som medverkar

Anders J Johansson

Universitetslektor 
Institutionen för Elektro- och informationsteknik 

Sandra Nilsson

Universitetsadjunkt 
Institutionen för datavetenskap 

Björn Regnell

Professor 
Institutionen för datavetenskap

Anders Robertsson

Professor 
Institutionen för reglerteknik