lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Besöksadress

John Ericssons väg 1, Lund 

kontakt@vattenhallen.lu.se 
046 - 222 43 51

Postadress

Box 118
221 00 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet
Vattenhallen Science Center/referens
Box 188
221 00 Lund

Organisationsnummer 202100-3211
VAT-nummer SE202100321101

Personal

Monica Almqvist

Verksamhetschef 
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik 

Monica Almqvist   
+46 46 222 33 46 

Anna Agnemyr

Receptionist 

Anna Agnemyr   

Anna S. Arnadottir

Planetarieansvarig 
Ph.D. Astronomi  

Lund Observatory 

Sara Ekberg

Ekonomiadministratör 

Sara Ekberg 

Johan Gren

Projektkoordinator 
Samverkan

Johan Gren 

 

 

Ulla Ki Harrysson

Webb & Information 
Interaktionsdesigner 

Ulla Ki Harrysson   

Charlott Karlsson

Utställningsproducent  

Charlott Karlsson  

Linda Larsson

Administrativ chef
Samverkansansvar 

Ph.D. Geologi 

Linda Larsson 
+46 46 222 33 02 

Malin Larsson

Pedagog 
Ämneslärare ma/ke 

Malin Larsson  

Rolf Niemann

Pedagog 
Ämneslärare ma/fy/teknik 

Rolf Niemann  

Ida Rasmark

Pedagog 
Ämneslärare programmering/teknik/ma

Ida Rasmark 

Stefan Zamudio

Pedagog 
Ämneslärare ma/no 

Stefan Zamudio  

Jens Ålebring

Ingenjör 

Jens Ålebring  

Studentsamordnare

Andra Covaciu

Studentsamordnare 

Andra Covaciu

Lärare och forskare som medverkar

Görel Hedin

Professor
Institutionen för datavetenskap 

Anders J Johansson

Universitetslektor 
Institutionen för Elektro- och informationsteknik 

Karolina Pantazatou

Programmerare  
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Anders Robertsson

Professor 
Institutionen för reglerteknik