lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

BESÖKSADRESSPOSTADRESSFAKTURAADRESS
John Ericssons väg 1Box 118Lunds universitet
Vattenhallen Science Center/referens
Box 188
223 63 Lund 221 00 Lund 221 00 Lund
Organisationsnummer 202100-3211
VAT-nummer SE202100321101
TELEFONE-MAIL
046 - 222 43 51kontakt@vattenhallen.lu.se
PERSONAL
Monica Almqvist  
Verksamhetschef
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik 
Linda Larsson   
Administrativ chef med samverkansansvar
Anna Arnadottir
Planetarieansvarig
Ph.D.
Astronomi 
Nina Strandberg   
Samverkanskoordinator
Tel: 072-1908540
Stefan Zamudio  
Pedagog
Rolf Niemann  
Pedagog 
Sara Ekberg
Ekonomiadministratör
Louise Villa 
Receptionist
Ulla Ki Harrysson 
Webb/information
Interaktionsdesigner
Jens Ålebring 
Ingenjör
Charlott Karlsson   
Inredningssamordnare 
Design och kreativa miljöer
Niklas Karlsson 
Studentsamordnare
Linnea Lindh 
Studentsamordnare
LÄRARE OCH FORSKARE SOM MEDVERKAR
Anders Robertsson
Professor
Reglerteknik
Sandra Nilsson
Universitetsadjunkt
Datavetenskap
Anders J Johansson
Universitetslektor
Elektro- och informationsteknik
Björn Regnell 
Professor Datavetenskap