lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Student i Vattenhallen

Vattenhallen har ett antal timanställda studenter och tar vid behov in fler. Varje termin ges två utbildningsdagar för de som kommer att arbeta här. De kommer att ta emot besökare i verksamheten, visa experiment och leda grupper. Under terminerna anordnas träffar för studentpersonalen, då det finns möjlighet att utbyta erfarenheter och vidare utvecklas i sitt arbete.


 

 

Vill Du arbeta i Vattenhallen -
skicka in Din intresseanmälan!


Nästa utbildningstillfälle blir i 24-25 januari 2019 

Studentutbildning våren 2019 

Anmälan görs till stefan.zamudio senast den 22 januari 2019.