lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet


ForskarFredag i Vattenhallen

Tid: 2020-11-27 08:30 till 2020-11-28 16:00

ForskarFredag i Vattenhallen

Syftet med ForskarFredag är att öka intresset för högre utbildning och forskning, samt att väcka nyfikenheten på forskning genom ökad förståelsen för hur forskarna arbetar. Under besöket får eleverna ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet som demonstreras i experimenthallen av inbjudna forskare. Forskarna representerar biomedicin, teoretisk fysik, datavetenskap, medicinteknik, kemiteknik, astronomi, livsmedelsteknik, elektrisk mätdatateknik, geologi, Certec, LUCSUS, CEC, BMC, MAX IV och ESS.
 

Fredagen den 27 november och lördagen den 28 november presenterar Vattenhallen olika forskningsområden vid Lunds universitet och vill bjuda in dig till detta digitala live event.

ForskarFredag genomförs i år som ett live-streaming event med början fredag kl 10.00 - chatta gärna med forskarna under livesändningen.

Sändningen kommer att finnas kvar att ta del av fram till årsskiftet 2020-2021.

 

Plats: www.facebook.com/vattenhallen/

Information och program hittar du på: 
www.vattenhallen.lth.se/om-oss/support/samverkansprojekt/forskarfredag/
 

 
European Researchers' Night in Sweden
On the 27 – 28 November 2020, science and research will be celebrated across Europe in the European  science festival European Researchers’ Night. In Sweden, activities are organised in around 30 cities and towns across the country under the name ForskarFredag (Researchers’ Friday).

Välkomna! 

[Läs mer]

Tid: 2021-05-07 08:30 till 12:00

Workshop for scientists

Capture the imagination of audiences with your science in conference talks, science slams and science outreach efforts. 

Workshop for scientists - May 7th, 2021

Vattenhallen Science Center and Elevate Scientific cordially invite to a workshop that will provide you with presentation technique insights on how to effectively communicate your research to broad audiences. 

Scope and objectives
In this workshop you will learn essential strategies and tools to plan, develop, and deliver short, yet impactful presentations that make a lasting impact on target audiences. This workshop will cover: 

  • Story techniques that enable you to craft clear, concise and compelling narratives adapted to target audiences. 
  • Effective techniques for clear, confident and engaging delivery of your presentation. 
  • Opportunity to practice your presentation techniques in front of a live audience and receive feedback from fellow course participants. 

Workshop leader
Dr. Nellie Linander
Nellie is Elevate Scientific’s Training Product Manager and presentation-technique trainer. She is an accomplished science communicator, having distinguished herself in many science slams, through science outreach to children, and teaching science to kids and presentation techniques to scientists. Nellie holds a PhD in biology from Lund University. 

Logistics and Registration
Date, time and place: 7 of May 2021, 08.30 – 12.00 at Vattenhallen Science Center, Lund
Registration: Register by April 30, 2021 at the latest
E-mail stefan.zamudio@vattenhallen.lu.se to register. In your email please specify your intended audience (conference talk, science slam, teaching activity) and your field of research. 

Invitation Presentation Technique at Vattenhallen - 2021-05-07 (pdf 109 kB) 

Vattenhallen Science Center
Vattenhallen Science Center
[Läs mer]