lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildning

Kurser för kompetensutveckling

Under fliken Kurser kan du läsa om kurser som kan bokas vid tillfälle som passar er, i samråd med Vattenhallens personal. Ni kan skicka en e-mailförfrågan om tider som passar er och vi tar kontakt med er, eller ring oss på 046-222 43 51 för att få mer information. 

Under året erbjuder vi ett antal kurser för kompetensutveckling. Dessa annonseras på denna sida. 

Vår intention är att Vattenhallen ska vara en arena för föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. Skolledare ska kunna utnyttja denna arena och ni kan förlägga studiedagar eller kick-off i Vattenhallen. 

Genom att anmäla dig till vårt Nätverk - för teknikintresserade lärare får ni e-mail om vad som händer och när det dyker upp något av speciellt intresse för lärare och skolpersonal.


Under SETT SYD 16-17 oktober 2019 kommer Vattenhallen Science Center att ha en monter, samt ge två Master Class om "Kom igång med Micro:bit!" och "Robotprogrammering" - glöm inte att anmäla er på SETT SYD's hemsida

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen, den 29 oktober 2019 (under höstlovet), med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.