lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildning

Kurser för kompetensutveckling

Under fliken Kurser kan du läsa om kurser som kan bokas vid tillfälle som passar er, i samråd med Vattenhallens personal. Ni kan skicka en e-mejlförfrågan om tider som passar er och vi tar kontakt med er, eller ring oss på 046-222 43 51 för att få mer information. 

Under året erbjuder vi ett antal kurser för kompetensutveckling. Dessa annonseras på denna sida. 

Vår intention är att Vattenhallen ska vara en arena för föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. Skolledare ska kunna utnyttja denna arena och ni kan förlägga studiedagar eller kick-off i Vattenhallen. 

Genom att anmäla dig till vårt Nätverk - för teknikintresserade lärare får ni e-mejl om vad som händer och när det dyker upp något av speciellt intresse för lärare och skolpersonal.


Aktuella fortbildningar hösten 2020


Lärarfortbildningsdagen LU 2020 - online

Lärarforbildningsdagarna LU kommer i år att ske online. 

Så här kommer det att gå till: 

  • Anmäl ert intresse om att delta genom att skicka ett mail till martin.lundqvist@biochemistry.lu.se.
  • En länk till zoommötet skickas samt en kod (vi måste ha våra zoommöten spärrade med kod). 

Datum och ämne: 

2020-11-04 (15.00-17.00)  
About ESS and relevant teaching tools.
 
Joanna Lewis, Public Engagement at European Spallation Source

2020-11-18 (15.00-17.00) 
Berättar om hur det går till att utse Nobelpristagare i kemi. 

Professor Sara Snogerup Linse, Professor Biokemi och Strukturbiologi, Lunds universitet

2020-12-04 (15.00-17.00) 
GMO – från Bryssel till våra bönder.
 
Dennis Eriksson, PhD Genetik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet SLU 


Att programmera med workshops

På uppdrag av Skolverket erbjuder Vattenhallen Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller Micro:Bit.

Sista anmälningsdag var den 14 augusti, 2020.