lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildning

Kurser för kompetensutveckling

Under fliken Kurser kan du läsa om kurser som kan bokas vid tillfälle som passar er, i samråd med Vattenhallens personal. Ni kan skicka en e-mejlförfrågan om tider som passar er och vi tar kontakt med er, eller ring oss på 046-222 43 51 för att få mer information. 

Under året erbjuder vi ett antal kurser för kompetensutveckling. Dessa annonseras på denna sida. 

Vår intention är att Vattenhallen ska vara en arena för föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. Skolledare ska kunna utnyttja denna arena och ni kan förlägga studiedagar eller kick-off i Vattenhallen. 

Genom att anmäla dig till vårt Nätverk - för teknikintresserade lärare får ni e-mejl om vad som händer och när det dyker upp något av speciellt intresse för lärare och skolpersonal.


Aktuella fortbildningar


Att programmera med workshops

Våren 2021 erbjuder Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet, tillsammans med Skolverket, workshopserien ”Att programmera med workshops” baserat på Skolverkets webbkurs ”Att programmera”. Workshopserien är gratis och riktar sig i första hand till lärare i teknik och matematik i årskurs 4-9. Utbildningen innehåller tre valbara spår: Scratch, Python och Micro:Bit. 

Information och anmälan till workshopserien 

Sista anmälningsdag är den 2 mars, 2021. 


Digital grundkurs i programmeringsmiljön Kojo.

Vattenhallen erbjuder ett kurstillfälle på distans om Kojo-programmering

Kojo är en textbaserad programmeringsmiljö på svenska med låg inlärningströskel som passar från åk 1 upp till universitetsnivå. Här kan du lära dina elever att programmera ”på riktigt” direkt från början.

Kojo kan köras direkt i webbläsaren, men kan också laddas ner och köras på alla datorer, vilket gör Kojo lätt tillgängligt. Lalit Pant är skaparen av Kojo och professor Björn Regnell från Lunds universitet är medutvecklare. 

Datum och tid:  
Detta är en workshop på distans -- tisdagen den 19 januari, kl. 16.00 - 19.00

För: Lärare årskurs 1-9 
Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen Science Center

Program:

  • Grunder i programmering (SARA)
  • Unplugged programmering
  • Praktiska övningar i Kojo
     

Genomförande: 

  • Du behöver en egen dator, chromebook eller iPad med internetuppkoppling.
  • Utbildningen sker via Zoom – möteslänk skickas några dagar innan utbildningstillfället, tillsammans med anvisningar för Zoom.
  • Du kan, men behöver inte installera någon programvara på din dator. Utbildningen kommer att baseras på webbversionen av Kojo. 

Pris: 750.-/person (exkl.moms)
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 personer, max 20 deltagare. 

Sista anmälningsdag var den 15 januari, 2021.


About ESS and relevant teaching tools

Lärarfortbildningsdagen LU 2020 - online

About ESS and relevant teaching tools
Joanna Lewis, Public Engagement at European Spallation Source

(Denna fortbildningsdag gavs den 2020-11-04)


Sidansvarig: Vattenhallen Science Center