lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utställningar

Vattenhallens utställningar uppmärksammar viktiga ämnen inom dagens forskning och i vårt samhälle. De är interaktiva, du får själv prova på tekniker som att utföra en titthålsoperationer, göra en ultraljudsundersökning eller skjuta protoner och kittla elektroner.

Efter ett besök vill vi att du har fått en förståelse för och ett nytt perspektiv på hur tekniken fungerar inom områden som matsmältningen i vår kropp, medicinsk teknik eller materialforskning vid ESS och MAX IV.

Kunskapscentralen

Vad händer i våra utställningar - nu kan du läsa om och lära dig mer i Kunskapscentralen, under eller efter ditt besök.