lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Supporting Companies and OrganizationsAccus (ny flik) skapar skyltlösningar som harmonierar med arkitektur och stadsmiljö.

Accus create sign solutions that are in harmony with the architecture and the urban environment.


Akademiska Hus (ny flik) är ett fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör de genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. 

Akademiska Hus is a property company who, in collaboration with universities and colleges, aim to reinforce Sweden as a nation of knowledge. They do this by building, developing and managing environments for education, research and innovation.


Axis Communications (ny flik) är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning.  

Axis is an IT company offering network video solutions for professional installations and is a driving force behind the ongoing shift from analogue to digital video surveillance.


Byggföretagen (ny flik) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. 

The Swedish Construction Federation represents the interests of the construction industry in Sweden.


Canon (ny flik) är ett globalt företag som levererar den senaste bildtekniken samt arbetar på områden som till exempel affärslösningar, broadcast, medicinska system och industriprodukter.

Canon is a global company that delivers the latest imaging technology and operates in various markets such as business solutions, broadcast, medical systems and industrial products.


Danone AB (ny flik) är en mejerikoncern som är verksamma i mer än 120 länder. 

Danone AB - a dairy company operating in more than 120 countries.


ESS (European Spallation Source) (ny flik) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett europeiskt projekt med för närvarande 17 partnerländer, och med Sverige och Danmark som värdnationer.

ESS (The European Spallation Source) is a multi-disciplinary research centre based on the world’s most powerful neutron source. ESS is a European project with, at present, 17 partner countries, and with Sweden and Denmark as host nations.

 

 


Kraftringen - (ny flik) ett energiföretag med ambitionen att leda utvecklingen av framtida energi -  ”Energi för kommande generationer”

Kraftringen is an energy company with the ambition to lead the development of future energy – “Energy for future generations


Lunds kommun (ny flik) - Lund - Idéernas stad  

Lund - city of ideas


Lunds universitet | Medicinska fakulteten (ny flik) bidrar, i samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården, till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa.

Lund University | The Faculty of Medicine, in close cooperation with agents within public healthcare and medicine, contributes to increasing knowledge of high relevance to human health. This is done through education and research of the highest quality in cooperation with wider socie


MAX IV Laboratory (MAX-lab) (ny flik) är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt.

MAX IV Laboratory is a national laboratory hosted by Lund University. It operates accelerators producing x-rays of very high intensity and quality. Almost 1000 scientists per year come to the lab and use the x-rays for scientific research making the invisible visib


Perstorp (ny flik) är ett kemiskt företag som erbjuder fokuserad innovation för att bidra till en bättre och mer hållbart samhälle genom att leverera innovativa kemiska lösningar. 

Perstorp's vision is to contribute to a better, more sustainable society by delivering innovative chemical solutio


Woody Bygghandel (ny flik) är bygghandeln med en medveten satsning på kvalitet, tjänster och logistik. De stödjer föreningar och organisationer som arbetar med någon form av barn-/ungdomsverksamhet.

PoG Woody Bygghandel is the construction trade with a conscious focus on quality, services and logistics. They support associations and organizations that work with some form of child/youth activiti


Probi AB (ny flik) utvecklar probiotika som används i Functional Food och Consumer Healthcare. 

Probi develops probiotics used in both Functional Food and Consumer Healthca


Region Skåne (ny flik) ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. 

Region Skåne are responsible for the health care in Skåne as well as for the development of business, communications, culture and cooperation with other regions, in-  and outside Swed


Sparbanken Skåne - (ny flik) en modern regional bank som värnar om den lokala utvecklingen. Banken ägs till 78% av Sparbanksstiftelser i Skåne som använder stora delar av utdelningen för att värna den lokala utvecklingen.

En dag på Vattenhallen (ny flik) - Skånska åttondeklassare får en möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till elever i årskurs 8 i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. 

Sparbanken Skåne –  a modern regional bank with its roots firmly anchored in Swedish savings bank history. 78% of the bank is owned by the foundations of Sparbanken

A day in Vattenhallen - pupils in school year 8 of compulsory school, in Skåne, have the opportunity to experience something out of the ordinary when Sparbanken Skåne, in cooperation with its foundations, invites to a science day in Vattenhallen. The offer is free of charge and is aimed at pupils in Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad and Östra Göin

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De genomför satsningar som främja en positiv samhällsutveckling och stimulerar en ökad tillväxt i verksamhetsområdet.

Positiva Projekt (ny flik) var en satsning för att ge grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna. Hösten 2013 fick 69 skolprojekt i Skåne motta medel för att bland annat besöka Vattenhallen.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta (Savings Bank Foundation), one of the owners of Sparbanken Skåne. They implement initiatives that promote positive social development and stimulate increased growth in activi

Positive Project gave schools the opportunity to get help with funding for activities that involve something positive and stimulating for the students. In autumn 2013, 69 different school projects in Skåne was awarded funding, among other projects, to visit Vattenhall

Sparbanksstiftelsen Finn (ny flik) (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund), en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans skapar vi värden". 

Sparbanksstiftelsen Finn (former Saving Bank Foundation Öresund), 

Sparbanksstiftelsen 1826, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans ger vi tillbaka". 

Sparbanksstiftelsen 1826, one of the owners of Sparbanken Skåne. They awards grants to projects that contribute to the region's development - "Together we give ba

Sparbanksstiftelsen Skåne (ny flik), stödjer lokala projekt i följande kommuner i Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan. 

Sparbanksstiftelsen Skåne, supports local projects in the following region's in Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klipp

Stiftelsen Gripen (ny flik), bidrar till utveckling av bygden och att skapar mervärde för dess invånare.

Stiftelsen Gripen, 

Swedbank (ny flik) är engagerade i sociala frågor som bland annat rör utbildning, ungdomsarbetslöshet och nystartade företag. Positiv utveckling inom dessa områden är viktig för samhällsutvecklingen och därmed bankens verksamhet.

Swedbank are engaged in social issues that concern, among other things, education, youth unemployment and startup companies. Positive development within these areas is important for societal development and thus the business of the ba


Sysav (ny flik) har som mål att avfall så långt det är möjligt ska komma till nytta. De tar emot avfall och återvinner det, till 98 procent, som material och energi. De har återvinningscentraler runt om i länet. Naturens kretslopp och en miljöriktig avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. 

Sysav South Scania Waste Company, receives, recycles and treats waste from households and industries in southern Skåne. Their concept applies an eco-cycle perspective, and is based on overall solutions and high expertise to combine various treatment methods for dealing with each type of waste in the most sustainable way according to its properti


Tetra Pak (ny flik) - PROTECTS WHAT’S GOOD™. Världsledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. 

Leading company in the food processing and packaging solutions for fo


Vattenfall AB (ny flik) producerar el och värme från vind, kärnkraft, naturgas, biomassa, kol och vatten. 

Vattenfall is a generator of electricity and heat from wind, nuclear, natural gas, biomass, coal and water.&nb


Other supporting companies and organizations


 • Alfa Laval
 • Astra Zeneca
 • Awapatent 
 • Brüel & Kjær A/S
 • De Lekande Barnens Fond
 • ELFA DISTRELEC 
 • Functional Food Science Centre, LU
 • Fysiska institutionen, LU 
 • Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
 • Grace S. Sandbloms fond
 • Hardford 
 • AB Henry Eriksson 
 • Informationsteknik 
 • Institutionen för Biomedicinsk teknik, LTH 
 • Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH
 • Instrumenta AB 
 • IT/MT service, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • IKEA 
 • KARL STORZ Endoskop Sverige AB  
 • Kinnarps Interior
 • Levande interiör 
 • Medicinsk strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Medicon Village
 • MultiQ
 • PEAB
 • Plastmekano
 • Procter & Gamble
 • Procurator Textiles
 • Programledningarna för CDE-programmen vid LTH
 • Ringströms Plåt & Maskinteknik
 • Skanska
 • Skyddsprodukter i Sverige AB
 • SMHI
 • Studentlitteratur
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sydvatten
 • Swep
 • Taiga AB
 • Trelleborg AB
 • Tremateknik AB
 • VASyd
 • XXXLutz

 

 

 

  

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center