lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

BESÖKSADRESSPOSTADRESSFAKTURAADRESS
John Ericssons väg 1Box 118Box 188
223 63 Lund 221 00 Lund 221 00 Lund
TELEFONBOKNINGSFÖRFRÅGANE-MAIL
046 - 222 43 51E-mailformulär (länk) kontakt@vattenhallen.lu.se
PERSONAL
Monica Almqvist  
Verksamhetschef
Universitetslektor 
Elektrisk mätteknik 
Linda Larsson   
Administrativ chef med samverkansansvar
Anna Arnadottir
Planetarieansvarig
Ph.D.
Astronomi 
Sara Ekberg
Receptionist
Stefan Zamudio  
Pedagog
Rolf Niemann  
Pedagog 
Ulla Ki Harrysson 
Webb/information
Interaktionsdesigner 
Jens Ålebring 
Ingenjör
Rigmor Grönwall  
Inredningsinspiratör 
Scenograf och artist 
Lisa Olsson 
Civ.ing-student Ekosystemteknik
Studenthandledare
LÄRARE OCH FORSKARE SOM MEDVERKAR
Anders Robertsson
Professor
Reglerteknik
Sandra Nilsson
Universitetsadjunkt
Datavetenskap
Anders J Johansson
Universitetslektor
Elektro- och informationsteknik
Björn Regnell 
Professor Datavetenskap
Lars Olsson 
Universitetslektor emeritus
Elektro- och informationsteknik