lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bli en del av inspirationen

Vattenhallen är ett science center med starka band till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola samarbetar med den Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i lokalerna finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag har bidragit med sin expertis och sitt kunnande i utvecklingen av nya utställningar och experiment. Många lärare och forskare har varit aktiva i möten med skolelever, ungdomar och andra besökare i Vattenhallen, vilket har bidragit till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Vattenhallen har närmare 40000 besökare varje år. Barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år, deltar i våra skolprogram varje dag. Elever gör sin praktik eller prao här. Lärare kommer för vidareutbildning, företag och organisationer förlägger möten, kick-off eller fester här och på helger och skollov fylls lokalerna av familjer som experimenterar eller har ett barnkalas med experiment i Vattenhallen.

Under 2017 genomfördes en renovering av ytterligare ett våningsplan som gjort det möjligt för oss att erbjuda fler besökare från skolor och allmänhet och att vi kan bredda och utveckla verksamheten än mer.

Idag finansieras Vattenhallen till största delen av Lunds Tekniska Högskola. Den Naturvetenskapliga fakulteten finansierar driften av planetariet och har investerat i en ny digital projektor. Intäkter från försäljning och entréavgifter täcker idag cirka 25 procent av omkostnaderna för vår verksamhet. För att verksamheten också i fortsättningen ska kunna arbeta med att inspirera och motivera barn, ungdomar och vuxna samt få möjlighet att utveckla nya och intressanta utställningar och experiment är vi beroende av stöd från företag och organisationer. 

Exponering

Hur kommer det att synas att vårt företag sponsrar Vattenhallen?

  • Alla företag exponeras på Vattenhallens webbsida och i broschyrer som beskriver Vattenhallens verksamhet.
  • Företaget exponeras på bildskärmar inne i Vattenhallen.
  • Om man valt att sponsra ett speciellt experiment kommer företagets namn att finnas i nära anslutning till experimentet.
  • Som sponsrande företag ingår man i ett nätverk där kontaktvägarna till forskare och forskningsområden inom universitetet kan erbjudas. 

  
Om Ni är intresserad av ett samarbete med Vattenhallen eller vill veta mer om hur Ni kan bli en del av inspirationen välkommen att kontakta oss.