lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Besöksadress

John Ericssons väg 1, Lund 

kontakt@vattenhallen.lu.se 
046 - 222 43 51

Postadress

Box 118
221 00 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet
Vattenhallen Science Center/referens
Box 188
221 00 Lund

Organisationsnummer 202100-3211
VAT-nummer SE202100321101

Personal

Monica Almqvist

Verksamhetschef 
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik 

Monica Almqvist   
+46 46 222 33 46 

Anna Agnemyr

Receptionist 

Anna Agnemyr   

Anna S. Arnadottir

Planetarieansvarig 
Ph.D. Astronomi  

Lund Observatory 

Sara Ekberg

Ekonomiadministratör 

Sara Ekberg 

Ulla Ki Harrysson

Webb & Information 
Interaktionsdesigner 

Ulla Ki Harrysson   

Linda Larsson

Administrativ chef
Samverkansansvar 

Ph.D. Geologi 

Linda Larsson 
+46 46 222 33 02 

Malin Larsson

Pedagog 
Ämneslärare ma/ke 

Malin Larsson  

Rolf Niemann

Pedagog 
Ämneslärare ma/fy/teknik 

Rolf Niemann  

Ida Rasmark

Pedagog 
Ämneslärare programmering/teknik/ma

Ida Rasmark 

Stefan Zamudio

Pedagog 
Ämneslärare ma/no 

Stefan Zamudio  

Jens Ålebring

Ingenjör 

Jens Ålebring  

Lärare och forskare som medverkar

Görel Hedin

Professor
Institutionen för datavetenskap 

Anders J Johansson

Universitetslektor 
Institutionen för Elektro- och informationsteknik 

Karolina Pantazatou

Programmerare  
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Anders Robertsson

Professor 
Institutionen för reglerteknik