lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om Vattenhallen

Idén att bygga ett Science Center i Lund är inte ny. Med Skandinaviens största universitet, landets största forskningsby Ideon och den starka Öresundsregionen runt omkring finns ett fantastiskt underlag för att fylla ett science center med intressanta och spännande experiment som knyter an till aktuell forskning och teknikutveckling.

År 2007 tog en grupp lärare på Lunds Tekniska Högskola LTH initiativet till en experimentverksamhet kallad experimentörerna. Under två år bedrevs denna verksamhet under enkla former på LTH. Två skolklasser per vecka besökte experimentörerna och dessa besökare gav oss värdefulla erfarenheter om hur experimenten kan fungera för olika elevgrupper och vi såg att det finns ett stort behov från lärare, på alla nivåer, att få bättre kontakt med universitetet. Försöksverksamheten var mycket efterfrågad och ett beslut togs att bygga ett science center på campus, med stark anknytning till forskningen vid Lunds universitet. 

Vattenhallen renoverades under våren 2009 och den offentliga invigningen av Vattenhallen Science Center var på Kulturnatten den 19 september 2009. Samma år placerade Naturvetenskapliga fakultetens planetarium inne i lokalerna. Utmed Kunskapsstråket i Lunds universitets visionsplan ska Vattenhallen Science Center vara en lustfylld, interaktiv mötesplats för allmänheten, skolans elever och lärare, universitetet och näringsliv. 

Vattenhallens verksamhet bedrivs och stöds idag av medel från Lunds Tekniska Högskola, Naturvetenskapliga fakulteten, företag och organisationer samt genom intäkter från besökande skolbesök, event och allmänhet.