lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarporträtt

Forskare berättar om sin forskning och varför de forskar.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap.

Bygger man en stad för barnen, så bygger man den för alla. 

Forskningsområden: Samhällsvetenskap, Lantbruksvetenskaper och Miljövetenskap.

Daniel Mikkola

Doktorand Astronomi.

Simulering av galaxer och analys av mätdata från en satellit i rymden.

Forskningsområden: Astronomi, Astrofysik och Kosmologi.

Johan Mauritsson

Professor vid Atomfysik.

Kontrollera ljus och kolla upp bra olivolja. 

Forskningsområden: Atomfysik.
 

Robert Frost

Forskare Fysiska institutionen, Kärnfysik.

Acceleratorn Pelletron, 3 MeV (mega electron volt).

Forskningsområde: Kärnfysik. 

Johan Gren

Filosofie doktor (PhD) i Paleontologi, Lunds universitet.

Titta på de allra minsta beståndsdelarna av utdött liv. 

Forskningsområden: Geovetenskap och Miljövetenskap, Paleontologi.

Helena Filipsson

Professor Kvartärgeologi.

"Sedimenten berättar: 400 år av kiselalgsevolution." 

Forskningsområden: Naturvetenskap, Multidisciplinär geovetenskap, Klimatforskning, Geologi, Oceanografi, hydrologi, vattenresurser. 

Emma Kritzberg

Professor vid Akvatisk ekologi.

Brunifiering av vårt vatten. 

Forskningsområden: Akvatiskt biogeokemi, Kol, Järn (Fe), Markanvändning, Klimatförändring.
 

Nathalie Feiner

Forskare Evolutionär ekologi.

Studiet av anolisödlor i Karibien.

Forskningsområden: Evolutionär ekologi.
 


Magne Friberg

Biträdande universitetslektor Biodiversitet.

Blomdoftsinsamlingslaboratoriet.

Forskningsområden: Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter.