lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Att programmera med workshops

Kursen "Att programmera med workshop" våren 2021 är fullbokad.


På uppdrag av Skolverket erbjuder Vattenhallen Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller Micro:bit. 

Innehåll och mål 
Den här workshopserien ger en introduktion till programmering i Scratch, Python eller Micro:bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopserien bygger på Skolverkets webbkurs "Att programmera".

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen. 

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen "Om programmering" eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning 
Workshopserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. 

Genomförande och anmälan 
Den här workshopserien erbjuds till både kommunala och fristående verksamheter. Kursen genomförs mars-april 2021. Sammanlagd tidsåtgång inklusive träffar är cirka 20 timmar. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare. Kursledare är Ida Rasmark och Rolf Niemann från Vattenhallen Science Center.

Digitalt/fysiskt - anpassning till restriktioner under pandemin
Scratch- och Pythonspåren kommer att vara digitala. Micro:bit-spåret planeras att hållas digitalt på grund av nuvarande restriktioner. Om restriktionerna ändras, vill vi gärna att Micro:bit-spåret blir fysisk eftersom det innehåller många praktiska moment. Alla träffarna kommer då att ske på Vattenhallen Science Center i Lund. 
 

På Skolverkets hemsida finns mer information om webbkursen: Att programmera med workshops (ny flik)


Information

Digitala träffar kommer att ske följande dagar:

Spår Python

 1. Tisdag 16 mars, kl 16-19
 2. Tisdag 6 april, kl 16-19
 3. Tisdag 27 april, kl 16-19 
   

Spår Scratch

 1. Onsdag 17 mars, kl 16-19
 2. Onsdag 7 april, kl 16-19
 3. Onsdag 28 april, kl 16-19
   

Spår Micro:bit

 1. Torsdag 18 mars, kl 19
 2. Torsdag 8 april, kl 19
 3. Torsdag 29 april, kl 16-19

 

Fortbildningen är fullbokad.