lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Supporting Companies and Organizations
Axis Communications (ny flik) är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning.  

Axis is an IT company offering network video solutions for professional installations and is a driving force behind the ongoing shift from analogue to digital video surveillance.
 


Canon (ny flik) är ett globalt företag som levererar den senaste bildtekniken samt arbetar på områden som till exempel affärslösningar, broadcast, medicinska system och industriprodukter.

Canon is a global company that delivers the latest imaging technology and operates in various markets such as business solutions, broadcast, medical systems and industrial products.
 


Danone AB (ny flik) är en mejerikoncern som är verksamma i mer än 120 länder. 

Danone AB - a dairy company operating in more than 120 countries.
 


ESS (European Spallation Source) (ny flik) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett europeiskt projekt med för närvarande 17 partnerländer, och med Sverige och Danmark som värdnationer.

ESS (The European Spallation Source) is a multi-disciplinary research centre based on the world’s most powerful neutron source. ESS is a European project with, at present, 17 partner countries, and with Sweden and Denmark as host nations.
 


Kraftringen - (ny flik) ett energiföretag med ambitionen att leda utvecklingen av framtida energi -  ”Energi för kommande generationer”.

Kraftringen is an energy company with the ambition to lead the development of future energy – “Energy for future generations".
 


Lunds kommun (ny flik) - Lund - Idéernas stad  

Lund - City of Ideas.
 


Lunds universitet | Medicinska fakulteten (ny flik) bidrar, i samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården, till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa.

Lund University | The Faculty of Medicine, in close cooperation with agents within public healthcare and medicine, contributes to increasing knowledge of high relevance to human health. This is done through education and research of the highest quality in cooperation with wider society.
 


MAX IV Laboratory (MAX-lab) (ny flik) är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt.

MAX IV Laboratory is a national laboratory hosted by Lund University. It operates accelerators producing x-rays of very high intensity and quality. Almost 1000 scientists per year come to the lab and use the x-rays for scientific research making the invisible visibel.
 


Woody Bygghandel (ny flik) är bygghandeln med en medveten satsning på kvalitet, tjänster och logistik. De stödjer föreningar och organisationer som arbetar med någon form av barn-/ungdomsverksamhet.

PoG Woody Bygghandel is the construction trade with a conscious focus on quality, services and logistics. They support associations and organizations that work with some form of child/youth activities.
 


Probi AB (ny flik) utvecklar probiotika som används i Functional Food och Consumer Healthcare. 

Probi develops probiotics used in both Functional Food and Consumer Healthcare.
 


Region Skåne (ny flik) ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. 

Region Skåne are responsible for the health care in Skåne as well as for the development of business, communications, culture and cooperation with other regions, in-  and outside Sweden.
 


Sparbanken Skåne - (ny flik) en modern regional bank som värnar om den lokala utvecklingen. Banken ägs till 78% av Sparbanksstiftelser i Skåne som använder stora delar av utdelningen för att värna den lokala utvecklingen.

En dag på Vattenhallen (ny flik) - Skånska åttondeklassare får en möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till elever i årskurs 8 i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. 

Sparbanken Skåne –  a modern regional bank with its roots firmly anchored in Swedish savings bank history. 78% of the bank is owned by the foundations of Sparbanken Skåne, which uses large parts of the dividend to safeguard local development.

A day in Vattenhallen - pupils in school year 8 of compulsory school, in Skåne, have the opportunity to experience something out of the ordinary when Sparbanken Skåne, in cooperation with its foundations, invites to a science day in Vattenhallen. The offer is free of charge and is aimed at pupils in Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad and Östra Göinge.
 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De genomför satsningar som främja en positiv samhällsutveckling och stimulerar en ökad tillväxt i verksamhetsområdet.

Positiva Projekt (ny flik) var en satsning för att ge grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna. Hösten 2013 fick 69 skolprojekt i Skåne motta medel för att bland annat besöka Vattenhallen.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta (Savings Bank Foundation), one of the owners of Sparbanken Skåne. They implement initiatives that promote positive social development and stimulate increased growth in activies.

Positive Projects gave schools the opportunity to get help with funding for activities that involve something positive and stimulating for the students. In autumn 2013, 69 different school projects in Skåne was awarded funding, among other projects, to visit Vattenhallen.
 

Sparbanksstiftelsen Finn (ny flik) (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund), en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans skapar vi värden". 

Sparbanksstiftelsen Finn (former Saving Bank Foundation Öresund), one of the owners of Sparbanken Skåne. They distribute grants to various projects that contribute to the region's development - "Together we create value".
 

Sparbanksstiftelsen 1826, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans ger vi tillbaka". 

Sparbanksstiftelsen 1826, one of the owners of Sparbanken Skåne. They awards grants to projects that contribute to the region's development - "Together we give back".
 

Sparbanksstiftelsen Skåne (ny flik), stödjer lokala projekt i följande kommuner i Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan. 

Sparbanksstiftelsen Skåne, supports local projects in the following region's in Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan.
 

Stiftelsen Gripen (ny flik), bidrar till utveckling av bygden och att skapar mervärde för dess invånare.

Stiftelsen Gripen, contributes to the development of the area and creates added value for its inhabitants.
 

Swedbank (ny flik) är engagerade i sociala frågor som bland annat rör utbildning, ungdomsarbetslöshet och nystartade företag. Positiv utveckling inom dessa områden är viktig för samhällsutvecklingen och därmed bankens verksamhet.

Swedbank are engaged in social issues that concern, among other things, education, youth unemployment and startup companies. Positive development within these areas is important for societal development and thus the business of the bank.
 


Vattenfall AB (ny flik) producerar el och värme från vind, kärnkraft, naturgas, biomassa, kol och vatten. 

Vattenfall is a generator of electricity and heat from wind, nuclear, natural gas, biomass, coal and water. 
 


Other supporting companies and organizations


 • Accus
 • Akademiska hus
 • Alfa Laval
 • Astra Zeneca
 • Awapatent 
 • Brüel & Kjær A/S
 • Byggföretagen
 • De Lekande Barnens Fond
 • ELFA DISTRELEC 
 • Functional Food Science Centre, LU
 • Fysiska institutionen, LU 
 • Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
 • Grace S. Sandbloms fond
 • Hardford 
 • AB Henry Eriksson 
 • Informationsteknik 
 • Institutionen för Biomedicinsk teknik, LTH 
 • Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH
 • Instrumenta AB 
 • IT/MT service, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • IKEA 
 • KARL STORZ Endoskop Sverige AB  
 • Kinnarps Interior
 • Levande interiör 
 • Medicinsk strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Medicon Village
 • MultiQ
 • PEAB
 • Perstorp
 • Plastmekano
 • Procter & Gamble
 • Procurator Textiles
 • Programledningarna för CDE-programmen vid LTH
 • Ringströms Plåt & Maskinteknik
 • Skanska
 • Skyddsprodukter i Sverige AB
 • SMHI
 • Studentlitteratur
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sydvatten
 • Sysav
 • Swep
 • Taiga AB
 • Tetra Pak
 • Trelleborg AB
 • Tremateknik AB
 • VASyd
 • XXXLutz