lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stöd Vattenhallen

Lunds universitets donationsenhet

Var med och utveckla verksamheten! Vattenhallen är fylld med upplevelser och experiment. Det finns något att lyssna på - thereminen, titta på - temautställningar, bygga - löda en blinkmojt, testa - optik eller gyro. Studenter och forskare från universitetet finns i hallen och hjälper barn, ungdomar och vuxna tillrätta och berätta vad som händer. 

Vår strävan är att bli en naturlig kontaktpunkt mellan universitetet, skolan, näringslivet, regionen och kommunerna. Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar samt att bidra till breddad rekrytering till högre utbildning. Detta vill vi praktiskt och teoretiskt förmedla genom att visa hur roligt och intressant kunskap kan vara.

Via Lunds universitet insamlingsinitiativ Forska Lund kan du enkelt stödja oss. Sätt in ditt bidrag på bankgiro 830-6599, märk din gåva med "Vattenhallen". Ange avsändare och kontaktuppgifter för återkoppling om hur din gåva gör nytta.

Ditt bidrag påverkar och är viktigt för Vattenhallens arbete!