lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bli en del av inspirationen

Vattenhallen är ett science center med starka band till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola samarbetar med den Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i lokalerna finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag har bidragit med sin expertis och sitt kunnande i utvecklingen av nya utställningar och experiment. Många lärare och forskare har varit aktiva i möten med skolelever, ungdomar och andra besökare i Vattenhallen, vilket har bidragit till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Vattenhallen har närmare 45000 besökare varje år. Barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år, deltar i våra skolprogram varje dag. Elever gör sin praktik eller prao här. Lärare kommer för vidareutbildning, företag och organisationer förlägger möten, kick-off eller fester här och på helger och skollov fylls lokalerna av familjer som experimenterar eller har ett barnkalas med experiment i Vattenhallen.

År 2018 invigde vi fyrahundra kvadratmeter nyrenoverade besöksyta och kontor, detta har gjort det möjligt för oss att erbjuda fler besökare från skolor och allmänhet och att vi kunnat bredda och utveckla verksamheten än mer.

Idag finansieras Vattenhallen till största delen av Lunds Tekniska Högskola. Den Naturvetenskapliga fakulteten finansierar driften av planetariet och har investerat i en ny digital projektor. År 2020 har Medicinska fakulteten beslutat att stödja Vattenhallens verksamhet då ett flertal utställningar har tydlig medicinsk koppling. Intäkter från försäljning och entréavgifter täcker idag cirka 25 procent av omkostnaderna för vår verksamhet. För att verksamheten också i fortsättningen ska kunna arbeta med att inspirera och motivera barn, ungdomar och vuxna samt få möjlighet att utveckla nya och intressanta utställningar och experiment är vi beroende av stöd från företag och organisationer. 

Medverka till verksamheten

Vill Ni vara med och bidra till att elever från grund- och gymnasieskolan ska kunna få tillgång till experimentverksamhet i Vattenhallen – ett besök som är menat att stimulera deras intresse för teknik- och naturvetenskap – då kan Ni bidra till verksamheten till exempel genom:

  • medel till ett speciellt experiment.
  • medel till lärar/forskarstipendier för att bereda olika verksamhetsområden 
  • möjlighet att medverka till utveckling av nya experiment. 
  • medel till temautställningar. 
  • donation av utrustning eller material (datorer, bildskärmar, böcker, lödkolvar, möbler etc.).
  • medverkan i att utveckla experiment utifrån ett önskat område.

Exponering

Hur kommer det att synas att vårt företag sponsrar Vattenhallen?

  • Alla företag exponeras på Vattenhallens webbsida och i broschyrer som beskriver Vattenhallens verksamhet.
  • Företaget exponeras på bildskärmar inne i Vattenhallen.
  • Om man valt att sponsra ett speciellt experiment kommer företagets namn att finnas i nära anslutning till experimentet.
  • Som sponsrande företag ingår man i ett nätverk där kontaktvägarna till forskare och forskningsområden inom universitetet kan erbjudas. 

Kontakt

johan.gren@vattenhallen.lu.se 
Projektkoordinator samverkan
Biträdande föreståndare
Tel: 070-389 93 75

När du fyller i nedanstående formulär så samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter Lunds universitet (ny flik) 
  

E-mejlformulär; *obligatoriska fält.
Stöd Vattenhallen Science Center broschyr (pdf 60 kB, ny flik)Öppna en pdf som endast text: Stöd Vattenhallen Science Center (pdf 21 kB, ny flik).

För att få mer information om hur ni kan stödja verksamheter vid Lunds universitet kan du läsa vidare på Lunds universitets sida om kultur och mötesplatser (ny flik).