lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenexperimentlåda

Fira Världsvattendagen tillsammans med Vattenhallen Science Center & Sydvatten

Välkomna att låna en vattenexperimentlåda via Vattenhallen med enklare vattenexperiment för elever i årskurs 4 - 6. Laborera och låt er inspireras till ökat intresse och medvetenhet kring vatten- och hållbarhetsfrågor.

Skapa sedan filmer (max 1 min per film) där ni förklarar och berättar om era tankar och kunskaper om vatten utifrån era perspektiv. Ta hjälp av kompisar och svara på frågan:

- Vad betyder vatten för dig?
 

Alla experimentlådor är nu utlånade.

Experimentlådorna riktar sig till elever i åk 4-6, de levereras v.9 och hämtas v.12.
 

Utse en film i klassen, som ni skickar till foto@vattenhallen.lu.se senast 15 mars, för publicering i sociala medier.
De fem första bidragen erhåller Sydvattens praktiska vattenflaskor till hela klassen. Läs vidare på Världsvattendagens hemsida #Water2me 
(på engelska, ny flik).

Samtycke för bild eller i film

Om det finns personer med i er film så behöver vi ert tillstånd, för varje person, om att filmen får publiceras på vår hemsida eller Facebook.

Ni kan ladda ner blanketten på denna sidan, skriva under den och skicka in den samtidigt som filmen skickas in.  

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen, eller GDPR. För aktuell information hänvisar vi till Datainspektionen, som är ansvarig myndighet, samt till universitetets information och riktlinjer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd. I universitetets uppdrag ingår det att upplysa allmänheten och informera om vår verksamhet. 

Vi respekterar alltid er önskan!