lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rays for Excellence

Sommarforskarskolan Rays ger dig som läser andra året på gymnasiet, och som tycker en karriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik verkar spännande, en möjlighet att prova på att forska på riktigt.

Under fyra intensiva veckor får du som blir antagen delta i ett intensivt, akademiskt program som syftar till att ge dig en inblick i livet som forskare samt bidra till din personliga utveckling. 

Rays for Excellence hemsida (ny flik).


Information om RAYS 2020 och 2021

Med anledning av utbrottet av coronaviruset ställdes Research Academy for Young Scientists sommarforskarskola in 2020. Beslutet togs med hänsyn till deltagare och arrangörers säkerhet och grundades på gällande riktlinjer från myndigheter. 

De arbetar för och hoppas på att kunna genomföra sommarforskarlägret 2021 igen. Ansökan till Rays 2021 öppnar i februari.


Rays forskarmingel den 8 mars 2019

För femte året i rad bjuder Vattenhallen Science Center in till forskningsmingel tillsammans med forskarskolan Research Academy for Young Scientists, Rays. Alumner som berättar om sin forskning och sina spännande erfarenheter från forskarskolan blandas med gästföreläsare från Lunds Universitet.

Rays är en sommarforskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett stort intresse för forskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Inför 2019 års ansökan anordnar vi detta forskningsmingel för att berätta för gymnasieelever om vad vi gör och varför man ska ta chansen att söka. Forskningsminglet kommer att äga rum fredagen den 8 mars kl 13-16 på Vattenhallen Science Center vid LTH i Lund.

Vi inbjuder därför era gymnasieklasser att delta vid detta evanemang. Kom och lyssna på spännande föreläsningar med unga forskare och mingla med sommarforskarskolans arrangörsgrupp samt tidigare elever. Du får höra om hur det är att forska som ung och vilka dörrar som kan öppnas vid ett deltagande i Rays. Det ger också ett smakprov på vad som väntar efter gymnasietiden.

BÄST I VÄRLDEN
Rays drivs av en enkel idé – att Sverige ska bli en världsledande nation inom forskning. Genom att uppmärksamma unga talanger och anordna en forskarskola av kompromisslös kvalitet ger vi ungdomar en möjlighet att tidigt nå sin fulla potential.

FORSKA PÅ RIKTIGT
Under fyra veckor får deltagarna upptäcka mer om vetenskap, genomföra ett projekt på ett universitet i Stockholm och lära känna andra likasinnade elever. Det är ett program som ger en inblick i livet som forskare samtidigt som det är fullspäckat med mängder av sociala aktiviteter som garanterar en oförglömlig sommar. 

VEM KAN DELTA?
Rays riktar sig till elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik eller teknik. Att deltaga är kostnadsfritt. 


Rays forskarmingel den 14 februari 2018

För fjärde året i rad bjuder Vattenhallen Science Center in till forskningsmingel tillsammans med forskarskolan Research Academy for Young Scientists, Rays. Alumner som berättar om sin forskning och sina spännande erfarenheter från forskarskolan blandas med gästföreläsare från Lunds Universitet.

Rays är en sommarforskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett stort intresse för forskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Inför 2018 års ansökan anordnar vi detta forskningsmingel för att berätta för gymnasieelever om vad vi gör och varför man ska ta chansen att söka. Forskningsminglet kommer att äga rum onsdagen den 14 februari kl 13-17 på Vattenhallen Science Center vid LTH i Lund.

Vi inbjuder därför era gymnasieklasser att delta vid detta evanemang. Kom och lyssna på spännande föreläsningar med unga forskare och mingla med sommarforskarskolans arrangörsgrupp samt tidigare elever. Du får höra om hur det är att forska som ung och vilka dörrar som kan öppnas vid ett deltagande i Rays. Det ger också ett smakprov på vad som väntar efter gymnasietiden. 


Rays forskarmingel den 17 februari 2017

För tredje året i rad bjuder Vattenhallen Science Center in till Forskningsmingel tillsammans med forskarskolan Research Academy for Young Scientists, Rays. 

Alumner berättar om spännande forskning och erfarenheter från forskarskolan. Gästföreläser gör forskare från Lunds Universitet.

Rays är en sommarforskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Inför att 2017 års ansökan öppnar, anordnar vi evenemanget Rays Forskningsmingel för att berätta om vad vi gör och varför man som elev ska ta chansen att söka Forskningsminglet kommer att äga rum fredagen den 17 februari 2017 kl 13-17 på Vattenhallen Science Center i Lund.

Vi inbjuder härmed gymnasieklasser att delta vid vårens Forskningsmingel. Kom och lyssna till spännande föreläsningar med unga forskare och mingla med sommarforskarskolans arrangörsgrupp och alumner från tidigare års forskarskolor. Du får höra om hur det är att forska som ung och vilka dörrar deltagande i Rays kan öppna. Det ger också ett smakprov på livet som väntar efter gymnasietiden.

Varmt välkomna önskar Rays 2017s arrangörsgrupp! 


Rays forskarmingel den 5 februari 2016

För andra året i rad bjuder Vattenhallen Science Center in till Forskningsmingel tillsammans med forskarskolan Research Academy for Young Scientists, Rays.

Alumner berättar om spännande forskning och erfarenheter från forskarskolan. 

Ulf Ellervik gästföreläser, professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet, populärvetenskaplig författare till böckerna Ond kemi, Njutning och Den svåra konsten att leva (utgiven 2015) och känd från radio och tv. 

I föreläsningen Den svåra konsten att leva diskuterar Ulf människans livslängd och hur vi med hjälp av läkemedel lyckats öka vår medellivslängd dramatiskt de senaste 100 åren. Samtidigt som medellivslängden ökat har människans maximala livslängd inte följt med. Varför är det så? Varför lever vi inte 200 år? Svaret ligger som alltid i kemi.

*Rays är en sommarforskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Inför att 2016 års ansökan öppnar, anordnar vi evenemanget Rays Forskningsmingel för att berätta om vad vi gör och varför man som elev ska ta chansen att söka. Forskningsminglet kommer att äga rum fredagen den 5 februari 2016 kl 13-16 på Vattenhallen Science Center vid LTH i Lund.

Vi inbjuder härmed gymnasieklasser att delta vid vårens Forskningsmingel. Kom och lyssna till spännande föreläsningar med unga forskare! Mingla med sommarforskarskolans arrangörsgrupp och alumner från tidigare års forskarskolor. Dina elever får höra om hur det är att forska som ung och vilka dörrar deltagande i Rays kan öppna. Detta ger också ett smakprov på livet som väntar efter gymnasietiden. Kom till Vattenhallen med hela eller delar av din klass och sprid gärna informationen till dina kollegor. 

Varmt välkomna! /Rays arrangörsgrupp 2016


Rays forskarmingel den 6 februari 2015

Vattenhallen bjuder in till Forskningsmingel tillsammans med Research Academy for Young Scientists, Rays.

Research Academy for Young Scientists, Rays, är en sommarforskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Inför att ansökan till 2015 års sommarforskarskola öppnar, anordnar vi evenemanget Rays Forskningsmingel för att berätta om vad vi gör och varför man som elev ska ta chansen att söka. Forskningsminglet kommer att äga rum fredagen den 6 februari 2015 kl 13-17 på Vattenhallen Science Center vid LTH i Lund.

Vi inbjuder härmed gymnasieklasser att delta vid vårens Forskningsmingel. Kom och lyssna till spännande föreläsningar med unga forskare! Mingla med sommarforskarskolans arrangörsgrupp och alumner från tidigare års forskarskolor. Gästföreläsare är Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet, som skrivit böckerna Njutning och Ond kemi. Nedan följer ett smakprov på de övriga talarna under dagen:

  • Serhat Aktay, arrangörsgruppen, föreläser om historiens minsta mördare, influensan.
  • Anna Broms arrangörsgruppen, föreläser om ett experiment vid Europas största elektronaccelerator.
  • Emma Bengtsson, elev 2014, berättar om sin forskning om schizofreni.
  • Henny Hauggaard, elev 2014, pratar om 3D-printade nanocellulosamaterial och hur det är att arbeta i ett materialkemilabb.

Du får höra om hur det är att forska som ung och vilka dörrar deltagande i Rays kan öppna. Detta ger också ett smakprov på livet som väntar efter gymnasietiden.

Tveka inte att kontakta arrangörsgruppen om du har frågor. Anmäl gärna intresse i förväg inför eventet. Mer information och program för Forskningsminglet skickas ut inom kort i början av terminen.

Varmt välkomna!
Hälsningar Rays Arrangörsgrupp 2015