lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med Naturskolan

Vårt samarbete med Naturskolan fortsätter. Vi utbyter erfarenheter, lånar utrustning av varandra, och deltar i varandras arrangemang. Läs gärna Naturskolans verksamhetsberättelser genom åren.

Vad vet vi om hjärnan? - 21 mars, 2018

Hjärnforskningen har under de senaste fem-tio åren upptäckt att hjärnan utvecklas och förändras hela livet. Förutom våra gener som naturligtvis påverkar, så är fysisk aktivitet det som är mest avgörande för vår hjärnas utveckling. Vi kan genom vårt sätt att leva påverka hur vi mår, presterar, tänker och hur kreativa vi är. 

Läkaren och forskaren Åsa Tornberg, Lunds universitet berättar om den senaste forskningen och hur tankarna kring framtiden ser ut. Monica Almqvist från Vattenhallen har en hjärnshow för deltagarna. 

Programmering i naturen - 22 maj 2018

Denna kurs knyter ihop natur och programmering på ett spännande sätt. Med hjälp av rörelse och artkunskap får du grundläggande programmeringsprinciper som sekvens, alternativ, repetition och abstraktion.

Vi använder oss av Observatorieparken i Lund för att lära och förstå programmering samtidigt som vi lär oss om naturen. 

Kursen görs i samarbete med personal från Vattenhallen.


Teknik i fingrarna - 2011 - 2012

Vattenhallen och Naturskolan i Lund erbjöd gemensamt, under två år 2011-2012, skräddarsydda fortbildningstillfällen för skolpersonal, inom vardagsteknik.

Naturskolan i Lund (ny flik) är en kommunal resurs vars uppdrag är att stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling. Följ länken för att läsa om fler intressanta kurser.