lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Medicon Alley

- en utställning om medicinsk teknik och forskning i Lund

Idag kan vi se in i människokroppen med allt större detaljrikedom. Vi kan upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium och behandla dem med större precision. Med utställningen Medicon Alley vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera barn, ungdomar och allmänhet att se hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar.

I Vattenhallens experimenthall har ett flertal interaktiva experiment byggts upp i samarbete med medicintekniska företag, forskare vid Lunds universitet och medicintekniska personal vid Skånes universitetssjukhus.

Som besökare kan du prova på vad olika medicinska tekniker innebär genom att prova på ultraljud, titthålsoperation eller EKG. Du kan också få en känsla för hur man kan se in i kroppen med hjälp av teknisk apparatur som används inom sjukvården idag eller prova utrustning som används dagligen i vår vårdcentral.


Den 19 mars invigdes Vattenhallens nya temautställning om medicinsk teknik. Många forskare har bidragit med sin kunskap och teknik till utställning. Själva uppbyggnaden tog fart utifrån ett examensarbete på LTH, skrivet av Jenny Bengtsson och Michaela Westerberg. Lars-Olof Almquist, Stabschef i Medicinsk Service vid Region Skåne, invigningstalade och därefter släpptes handsken!