lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skjuta protoner och kittla elektroner – en interaktiv utställning om ESS och Max IV


Den 13 december 2012, på ljusets dag, invigdes utställningen Skjuta protoner och kittla elektroner i Vattenhallen Science Center. Denna interaktiva utställning handlar om ESS och MAX IV, materialforskningsanläggningar i Lund.

Invigde utställningen gjorde Pontus Lindberg, regionala tillväxtnämndens ordförande, Region Skåne. Sjundeklasselever från Bilingual Montessori School i Lund guidade invigningsbesökarna genom utställningen. Det bjöds på tal, överraskningar och förfriskningar.

Redan dagen efter den officiella invigningen fanns det skolbarn på plats i Vattenhallen för att experimentera och lördagen den 15 december var utställningen för första gången öppen för allmänheten. Se bilder från invigningen på vår Facebooksida och läs vad de sa och skrev i media:

Om utställningen

Många av oss känner till att ESS och MAX IV kan beskrivas som jättemikroskop - fast mycket bättre. Kanske har vi också hört talas om att ESS och Max IV med hjälp av neutroner respektive synkrotronljus ska kunna blicka in i kroppens och materians minsta beståndsdelar som celler, proteiner, halvledare och andra ämnen. Men sen tar det ofta stopp:

  • vad händer i MAX IV's ringar
  • vad är synkrotronljus egentligen
  • hur kan man se något med hjälp av neutroner

och inte minst:

  • vilka kommande upptäckter kan vi komma att få med dessa anläggningar och hur kan de komma samhället till nytta.

  
På en ca 100 kvm stor yta har det i Vattenhallen byggts upp experimentstationer, där pingisbollar, järnkulor och golfbollar får representera elektroner, protoner och neutroner. Besökaren kan  trumma loss elektroner i kanonen, tävla om bästa tiden i linjäracceleratorn, skjuta protoner i spallationsexperimentet och kittla elektroner i lagringsringen.

Genom dessa interaktiva experiment kan du få en känsla för och inblick i den forskning som utförs vid (och kommer att utföras) världens hittills största materialforskningsanläggningar. 


Article about the exhibition

Bringing physics, synchrotron light and probing neutrons to the public: a collaborative outreach

Stanley Micklavzina, Monica Almqvist and Stacey L Sörensen 

Download the article as a pdf