lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matstrupen


Matstrupen är ungefär 25 centimeter lång och runt omkring den finns spiralformade muskler som pressar ner maten till magsäcken. De drar ihop sig och slappnar av utan att vi behöver tänka på det. Så fungerar musklerna i hela mag-tarmsystemet utom den allra sista biten som du får läsa mer om när du kommit till slutet av matens resa. 

Från att du sväljer din mat tar det ungefär tio sekunder för maten att nå magsäcken. För en dryck går det ännu fortare. 

Vet du att: 

  • Längst bak i munnen finns gomspenen. Denna har till uppgift att hindra mat från att komma upp i näsan.
  • Runt matstrupen går en spiralformad muskel som trycker ner maten till magen.