lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skjuta protoner och kittla elektroner

Vattenhallen > UPPLEVELSER > Skjuta protoner och kittla elektroner
 
 
I denna utställning får pingisbollar, järnkulor och golfbollar representera elektroner, protoner och neutroner. Genom dessa interaktiva experiment vill vi att du ska få en känsla för och inblick i den forskning som utförs vid (och kommer att utföras) världens hittills största materialforskningsanläggningar. Så sätt igång och trumma loss elektroner i kanonen, tävla om bästa tiden i linjäracceleratorn, skjut protoner i spallationsexperimentet eller kittla elektroner i lagringsringen!STATIONERNA

1. Protonkanon (ESS) - Elektronkanon (MAX IV) 2. Linjäraccelerator (ESS & MAX IV) 3. Spallation (ESS) 4. Lagringsring (MAX IV) 5. Monokromator (MAX IV) 6. Spektralanalys (ESS & MAX IV) 7. Ljus ger färg (ESS & MAX IV) 8. Experimentstationer (ESS & MAX IV) 9. Tv-spel om MAX IV 10. Elektromagnetism

INSTRUKTIONER

1. Protonkanon - Elektronkanon

 • Starta och stoppa kanonen på knappen.
 • Slå på trumman (det svarta skinnet) tills du frigör protoner/elektroner. 

2. Linjäraccelerator 

 • Tryck och släpp knapparna för att accelerera (öka farten) på protonen/elektronen (kulan).

3. Spallation 

 • Hämta en proton (silverkula) med det svarta handtaget.
 • Skjut iväg protonerna för att  frigöra neutronerna.

4. Lagringsring 

 • Använd pumpen för att få elektronerna att snurra snabbt i lagringsringen.
 • För wigglern mot röret.
 • Skapa ljus!

5. Monokromator 

 • Använd den vänstra spaken för att välja om ljuset ska passera genom gitter, spegeln eller en prisma.
 • Med den högra spaken flyttar du ljuset så att det går igenom spalten.
 • På datorskärmen kan du se vilka av ljusets våglängder som har kommit fram till sensorn bakom spalten.

  Testa att ändra på spakarna för att välja olika våglängder på ljuset. 

6. Spektralanalys 

 • Tryck på knappen ovanför glaset, för att tända ljuskällan.
 • Titta på det spektrum som syns vid sidan om ljuskällan och jämför det med den spektrumkarta som finns på väggen jämte skåpet. Kan du se vilken ljuskällan är!
 • Flytta på gittret (fönstret med handtag) och ta reda på gasen i nästa ljuskälla!

7. Ljus ger färg 

 • I denna målning har särskilda färger använts för att visa på hur ljus med kortare våglängder kan göra så att vi kan se finare detaljer i en struktur. 

8. Experimentstationerna 

 • Se skillnaden mellan ljus vid ESS & MAX IV. 

9. TV-spel

 • Följ instruktioner på skärmen.

10. Elektromagnetism 

 • Starta
 • Variera magnetfältets styrka.
 • Vänd magnetfältet.

Om utställningen - en interaktiv utställning om ESS och MAX IV.


Utställningen Skjuta protoner och kittla elektroner har byggts av Charlott Karlsson, utställningsdesigner, Lars Hedenstjerna, ingenjör och Monica Almqvist, föreståndare Vattenhallen Science Center, i dialog med pedagoger och experter från ESS, MAX IV och universiteten i Lund och Köpenhamn. Utställningen har delvis finansierats av Region Skåne, Øresund Materials Innovation Community, ÖMIC, ESS och MAX IV.