lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Experimentstationer - Medicon Alley


TOMOGRAFI

Tomografi är ett sätt att göra bilder av kroppen i genomskärning. Genom att skicka någon slags våg eller strålning genom kroppen från många olika håll kan en dator räkna ut hur tvärsnittet ser ut. Olika metoder ger olika information om kroppen.  

Magnetkamera 
Vid MR (magnetresonans) används  starka magnetfält och radiovågor som påverkar vätekärnorna i allt vatten som finns i vår kropp. En MR-bild visar hur mycket vatten som finns i varje organ. Mörka partier innehåll lite vatten (t.ex. ben) medan ljusa partier innehåller mycket vatten (t.ex. blod).  

Forskning 
1982 byggdes Skandinaviens första MR-kamera i Lund. Nu, mer är 30 år senare, forskar man på hur MR-teknik kan användas för att mäta och beskriva funktionella förlopp i människokroppen som till exempel blodtillförsel i olika organ.  

Datortomografi 
Vid CT (datortomografi) används röntgenstrålning. Röntgenstrålar dämpas av elektroner. Ju tätare ett material är desto fler elektroner har det. I en CT-bild visas hur hög densitet varje organ har. Mörka partier har låg densitet (t.ex. blod) medan ljusa partier har hög densitet (t.ex. ben). 

Fryssnitt

Transversella snitt från datortomografi av skallens övre del 

CT-scan omarbetad till en 3D-animation 


ULTRALJUD

Ultraljud är ljud med så hög frekvens att vi inte kan höra det. Människan kan höra ljud mellan 20 och 20 000 Hz. I diagnostiskt ultraljud används frekvenser kring 5 000 000 Hz. Diagnostiskt ultraljud används för att titta på mjuka organ som njurar, lever och hjärta. Många känner till ultraljud via barnmorskan där det används för att titta på foster. 

En bild blir till 
Starka korta ultraljudspulser sänds ut längs flera linjer från givaren. Om ljudpulsen reflekteras mot ett material mäter maskinen hur lång tid det tog för ekot att ta sig tillbaka till givaren. Eftersom vi vet hur snabbt ljud färdas i kroppen (1540 m/s) så kan maskinen räkna ut var reflektionen skedde och rita ut en vit prick på rätt ställe i bilden. Alla vita prickar i en ultraljudsbild motsvaras av en ekosignal. TINNITUS

Tinnitus kommer av latinets tinnir som betyder ”ringa”. Det är en ljudupplevelse utan att det finns en extern ljudkälla. Ljudet kan enbart höras av personen som har tinnitus. Tinnitus är ett symptom på en störning i hörselsinnet.     

Vad är tinnitus? 
från Hörselskadades riksförbunds sida Hörsellinjen 

Nästan alla upplever tinnitusljud från tid till annan, till exempel när vi är trötta. Men att ”ha tinnitus” innebär att höra sådant ljud väldigt ofta eller hela tiden.Cirka 15 procent av befolkningen har tinnitus. De flesta tycker inte att det är ett problem – ljudet finns där, men är inget de tänker så mycket på. Cirka 1-3 procent besväras mycket av sin tinnitus, vilket kan leda till koncentrationsproblem, sömnsvårigheter och oro.Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom, som kan bero på flera saker: hörselskador, buller, stress, olika sjukdomar, läkemedel med mera. 

Beroende på vad som orsakar tinnitus hos den enskilde individen kan en rad behandlingar vara aktuella, till exempel: 

  • Hörapparatutprovning 
  • Brusapparat 
  • Tinnitus Retraining Therapy (TRT) 
  • Fysioterapi (sjukgymnastik) 
  • THA-metoden eller ”Lundamodellen” kallas en behandling som står för Töjning, Hållning och Akupunktur. THA-metoden ge lindring vid tinnitus som har kroppsliga (somatiska) orsaker, till exempel spänningar i nacke, axlar och käkar.  I flera landsting finns sjukgymnaster kopplade till hörselvården. 
  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 


LJUDNIVÅ

Vad mäter vi i hörlurarna? 
De två staplarna med lysdioder visar hur starkt ljudet är i dB (decibel) i förhållande till en normalnivå här kallad 0 dB. Huvudet är inte kalibrerat så att han kan visa absoluta ljudstyrkan, utan det ger bara en fingervisning om hur starkt ljudet är. När de gula dioderna börjar lysa är ljudet ganska starkt och de röda varnar för alltför hög ljudstyrka.   

Om decibel 
Den relativa enheten dB, decibel, anger ljudstyrkan i förhållande till hörseltröskeln, som är 0 dB. Det är då så tyst att vi kan höra blodet rusa i örat. Ljudstyrka upplevs som dubbelt så stor då värdet är 3 dB. Måttet är vad som kallas logaritmiskt, vilket har en olinjär skala. Våra öron upplever 120 dB som oerhört starkt. Ljudstyrkan vid ett normalt samtal är ca 60 dB. 


TITTHÅLSKIRURGI

Utrustningen för att utföra titthålskirurgi består av en kamera med egen belysning samt operationsinstrument. 

Fördelen med titthålskirurgi är att kroppen läker mycket snabbare eftersom man gör flera små hål istället för ett stort, som vid en öppen operation. LJUSDIAGNOSTIK

Blod är det ämne i kroppen som absorberar ljus mest. Blod är rött eftersom det absorberar alla andra färger av synligt ljus. Detta medför att rött ljus kommer igenom fingret bättre än grönt ljus. Blått ljus kommer sämst igenom eftersom blodet absorberar detta bäst. I en pulsoximeter används rött ljus för att mäta syrehalten i blodet.   

I Lund finns det en forskargrupp som inriktat sig på att använda laserljus i medicinsk forskning. Genom att noggrant kontrollera färgen och tiden hos laserljuspulser kan dessa användas för att till exempel studera hur molekyler beter sig i kroppen, se skillnad på olika sorters vävnad och behandla cancertumörer. 


MOLEKYLAVTRYCK

Kan man fånga molekyler? 

MIP är en förkortning av Molecular Imprinting som kan översättas till molekylär plastavgjutningsteknik. Tekniken går ut på att plastbyggstenar blandas med en molekyl som ska fångas. När plasten stelnat tvättas molekylen bort. Kvar blir ett avtryck, eller en ficka. Detta avtryck används till att fånga, eller sortera ut, molekyler med just den formen. 

Forskare i Lund försöker, tillsammans med forskare från andra länder, att utveckla MIP-tekniken för att snabbare kunna upptäcka proteiner som är kopplade till olika sjukdomar. 


Artiklar om Molekylavtryck  


EN SVÄLJBAR KAMERA

Hur ser magen och tarmarna ut inuti? EKG

Elektrokardiografi 

Hur ditt hjärta arbetar under ett hjärtslag styrs av elektriska signaler som kommer från en punkt på hjärtat som kallas sinusknutan. På EKG-kurvan kan läkaren läsa av att hjärtat arbetar som det ska och att förmak, kammare och klaffar arbetar i rätt ordning. VÅRDCENTRALEN

När man går i skolan så får man regelbundet gå på hälsokontroller hos skolsköterskan eller på en vårdcentralen. Under dessa hälsokontroller kontrolleras vikt och längd samt det görs ett syntest, ett hörseltest och en ryggkontroll. Sjuksköterskan eller läkaren lyssnar också på hjärta och lungorna och tar ett blodtryck. Gör man hälsokontrollen på en vårdcentral får man ibland även ta ett blodprov!   

Hälsokoll 

Vikt och längd: växer du normalt och är din vikt någorlunda proportionerlig mot din längd?   

Syn- och hörseltest: syntestet går till så att du täcker för ett öga i taget och läser från tavlan med bokstäver på. Du ska stå ungefär 3 meter ifrån tavlan. Skulle det visa sig under hälsokollen att du har problem att läsa någon bokstav, så får du besöka en ögonläkare eller optiker. Hörselkontrollen kan göras på många olika sätt, men det vanligaste är att du får ett par hörlurar och sedan ska du trycka på en knapp varje gång ett ljud hörs i lurarna.   

Ryggkontroll: är din ryggrad rak eller sned? När du lutar dig framåt så syns ryggraden tydligt genom huden. Det är ganska vanligt att ryggen blir sned någon gång under tiden som du växer för att bli längre, det beror på att du växer hela tiden och ibland kan ryggraden ha svårt att hänga med. Oftast försvinner detta med åldern.   

Hjärta och lungor: läkaren eller sjuksköterskan lyssnar på ditt hjärta och lungor med ett stetoskop. Detta görs för att kolla så att allt låter som det ska. 

Blodtryck: när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod i kroppen så uppstår det som kallas systoliskt tryck (den högre siffran). När hjärtat slappnar av och fylls med blod så kallas det för diastoliskt tryck (den lägre siffran). Blodtrycket kan varierar mycket med ålder och personlighet, men ett ungefärligt gränsvärde för ett barn som är fem år ligger på 105/65, en tioåring 110/70 och för en femtonåring 115/75. Enheten för att läsa av blodtrycket är millimeter kvicksilver (mmHg). 

Med hjälp av ett blodprov kan läkaren till exempel kontrollera vilken blodgrupp du tillhör eller om du har en infektion eller inflammationer i kroppen. 


STORHETSTAVLAN

Storhetstavlan - Poster - Jenny Bengtsson och Michaela Westerberg