lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Medicon Alley

Vattenhallen > UPPLEVELSER > Medicon Alley
 

Medicon Alley

  
Med denna utställning vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera barn, ungdomar och allmänhet att fascineras över hur fantastisk människokroppen är och hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar samt ingå som en del i en behandling och rehabilitering.

Vi vill att besökarna ska

 • bli nyfikna på hur vår kropp ser ut inuti.
 • förstå hur vi kan utnyttja den senaste tekniken för att hitta och bota sjukdomar.
 • själva prova på hur olika tekniker kan fungera, som till exempel ultraljudsdiagnostik, titthålsoperation eller molekylavtryck.
 • inse hur skolämnen som matematik, naturvetenskap, medicin och teknik har betydelse för utvecklingen inom detta område.
 • få exempel på vad teknisk forskningen i Lund har varit med om att utveckla, vad forskarna gör idag och vilka förhoppningar de har för medicinskteknisk utveckling i framtiden, till exempel så utvecklas en handprotes med känsel, som kan styras med hjärnan. 


STATIONERNA

1. Tomografi 2. Ultraljud 3. Tinnitus 4. Ljudnivå 5. Titthålskirurgi 6. Ljusdiagnostik 7. Molekylavtryck 8. En sväljbar kamera 9. EKG V. Vårdcentralen P. PostrarINSTRUKTIONER

1. Tomografi 

 • Ställ in din ungefärliga längd.
 • Välj MR, CT eller Fryssnitt.
 • Lägg dig på britsen.
 • Åk genom tomografen genom att föra spaken fram och tillbaka.
 • Se hur kroppen ser ut inuti. 

2. Ultraljud 

 • Sätt lite gel på varje dunk. 
 • Sätt ultraljudsgivaren vågrätt mot dunken. 
 • För pinnen upp och ner, snurra den långsamt. Försök få föremålet som sitter på pinnen i jämnhöjd med givaren.
 • Ser du vad föremålet är? Skruva av locket och titta efter.  

3. Tinnitus 

 • Vrid volymen till noll.
 • Ta på dig hörlurarna och vrid sakta upp volymen. 
 • Välj olika ljud som människor med tinnitus upplever.

4. Ljudnivå 

 • Sätt på dig hörlurarna.
 • Välj musik genom att stega Framåt eller Bakåt.
 • Ställ in volymen till den styrka du brukar ha när du lyssnar.
 • Flytta nu över hörlurarna till huvudet och låt det mäta ljudstyrkan.
 • Har du lagom ljudnivå i lurarna?

5. Titthålskirurgi 

 • Greppa operationsinstrumenten. 
 • Titta på skärmen och försök utföra uppgiften utan att tjuvkika under operationsduken.

6. Ljusdiagnostik 

 • Titta ner i lådan.
 • Stick in handen i lådan och sätt en fingertopp över lysdioden.
 • Vilken färg lyser bäst genom fingret?

7. Molekylavtryck 

 • Blanda bollarna i röret. Bollarna symboliserar olika molekyler.
 • I röret finns en fångstficka. Fånga den gula molekylen i den. Häll ut de övriga molekylerna åt ena hållet och den fångade molekylen åt det andra hållet.

8. En sväljbar kamera

 • Hur ser magen och tarmarna ut inuti? 

9. EKG

 • Lägg händerna på plattorna.
 • Huden på din vänstra underarm ska ligga an mot plattan närmast dig.
 • Titta på skärmen och se ditt hjärtas elektriska signal.
 • Kan du ändra din puls utan att flytta armarna?

V. Vårdcentralen 

P. Postrar - studenter civilingenjörsutbildning Medicin och teknik (BME), LTH  


Om utställningen

I utställningen Medicon Alley, som invigdes den 19 mars 2013, har interaktiva experiment utvecklats i samarbete med forskare vid Lunds universitet och medicintekniska ingenjörer vid Skånes universitetssjukhus. Själva uppbyggnaden tog fart utifrån ett examensarbete ”An exhibition on biomedical engineering for Vattenhallen Science Center LTH” på Lunds tekniska högskola LTH, skrivet av Jenny Bengtsson och Michaela Westerberg (på bilden).


Innovationer och upptäckter i Lund

I Öresundsregionen finns det många universitet, sjukhus och företag inom områdena Life Science och medicinsk teknik och omnämns idag som Medicon Valley.

Dessa ämnen ligger också Lunds universitet varmt om hjärtat, med många tvärvetenskapliga forskningsområden och innovationer. Redan 1707 upptäckte och utvecklade medicinalprofessorn och provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius, Ramlösa hälsobrunn. Enligt Döbelius botade det mineralrika vattnet från källan såväl skörbjugg och svindel som gikt och darrande leder.

Några innovationer från det medicintekniska området vid Lunds universitet som är värda att omnämnas: 

1946 - Världens första kliniskt användbara konstgjorda njure utvecklades av medicinprofessor Nils Alwall. Tillsammans med industrimannen Holger Crafoord grundade han det idag världsomspännande företaget Gambro 1964 och tre år senare lanserades den första konstgjorda njuren. 

1953 - Fysikern Hellmuth Hertz och kardiologen Inge Edler var först i världen med att se ett hjärta slå. Forskarna hade tillsammans utvecklat det första ekokardiogrammet för ultraljudsundersökning av hjärtat, en teknik som skulle visa sig bli helt revolutionerande för diagnostiken. 

1983 - Bertil Persson, professor i medicinsk radiofysik gjorde en pionjärinsatser inom magnetkameratekniken (MR). Den första experimentella MR-kameran i Sverige byggdes på radiofysikinstitutionen i Lund 1982-1983. Under mer än tjugo år (1980-2003) vid Universitetssjukhuset i Lund byggde Bertil Persson, tillsammans med sina medarbetare, en bred radiofysikalisk forskningsverksamhet inom områden som medicinsk bildteknik (framförallt magnetkamerateknik, MR, och nukleärmedicin inkluderande positronemissionstomografi, PET), radioekologi,  hypertermi, samt biologiska effekter av icke-joniserande strålning. 

1980 kom Sune Svanberg, professorn i atomfysik till LTH. Från och med då handlade det mesta av lunds atomfysik om lasrar och deras användning i grundforskning och i tillämpningar. Laserfysiken fick därmed en rivstart i Lund och grenade snabbt ut sig. Flera centrumbildningar uppstod, Förbränningstekniskt Centrum (FTC) bildades liksom Centrum för miljömätteknik. En ”laserradar”, kallad Lidar, för att analysera luftföroreningar, utvecklades. 

Den tredje centrumbildningen var Medicinskt Lasercentrum och 1995 bildades Lunds Lasercentrum (LLC), som ett slags paraplyorganisation för ovannämnda centran. Vid det laget berördes ett 40-tal avdelningar och institutioner vid LTH och Lunds universitet av verksamheten vid LLC och det utsågs tidigt till en så kallat Large Scale Facility inom EU. Det innebär att trafiken av internationella gästforskare till Lund och LLC är livlig. 
 

Broschyr: Över 300 år av nyttig forskning (pdf 707 kB, ny flik).

Utbildning och forskning i Lund

Teknikutvecklingen går mot allt snabbare, mindre och effektivare produkter som används inom hälso- och sjukvården idag. Vi kan idag se in i människokroppen med allt större detaljrikedom. Vi kan då upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium och behandla dem med större precision och mindre biverkningar.  

Vid Lunds universitet, LTH har Civilingenjörsprogrammet inom medicin och teknik (ny flik) snabbt blivit populärt och Biomedical Engineering (BME, ny flik) bedriver forskning kan delas in i följande huvudområden: 

Akustofluidik kombinerar ultraljud med mikrofluidikens små vätskeflöden för att akustiskt separera, fraktionera och analysera olika celler och partiklar. Många tillämpningar finns inom biomedicin och bioteknik. Förutom tillämpad forskning bedrivs även fundamental forskning och simuleringar för att ge en ökad förståelse av akustiska mikrosystem. 

Biomekanik fokuserar på kopplingen mellan mekanik och biologi i det muskuloskeletära systemet. Forskningen sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset där man undersöker underliggande mekanismer för ortopediska patologier och läkningsprocesser. 

Medicinsk signalbehandling utvecklar metoder för modellering, simulering, behandling och tolkning av signaler från fysiologiska system. Viktiga tillämpningar finns inom elektrokardiologi (framförallt metoder för detektering och diagnosticering av förmaksflimmer), följning av ögonrörelser, hemodialys och neurovetenskap. 

Klinisk proteinvetenskap utvecklar metoder för att analysera proteiner. Gruppen samarbetar även med medicinska forskare för att förstå och påverka proteinernas roll i biologiska processer, bl a cancertumörer. 

Ultraljud används diagnostiskt för att finna nya metoder att diagnosticera kärlsjukdom, hitta personer som utvecklar hjärt- och-kärlsjukdom, karaktärisera blodkärlens mekaniska egenskaper, blodflödesmätning samt nya typer av nanopartikelbaserade kontrastmedel. Delfiners sonarsystem studeras med ett egentillverkat ultraljudssystem. 

Många projekt genomförs i nära samarbete med medicinska institutioner vid Lunds universitet och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.