lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarskola workshop

Workshop 2019 - 14-19 år

Matematik och programmering, V31 och V32  

Människans behov och intresse för att konstruera robotar blir allt större, bland annat då det finns tillgång till allt mer väl utvecklad teknik och då förändringshastigheten i samhället blir allt mer intensiv. Nya behov skapas snabbt och kraven på anpassning ökar.  

Under veckan styr och programmerar vi robotar tillsammans och du lär dig att koda. Vi använder programmeringsmiljön Kojo, mikrostyrenheten Arduino till att även styra en Redbot samt lär oss hantera Micro:bit. Vi undersöker Mechatronics, som integreras i konstruktionsmaterialet 4D Frame, som kan styras med din smartphone. Under veckan testar vi även Edison robot samt Makey Makey, som kan styra datorn med bland annat frukt, deg eller vatten.

Vi kommer att utmana dig till att vilja lära dig mer om programmering. I slutet av veckan genomför vi olika former av uppdrag och tävlingar.