lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarskola workshop


Du som är 14-19 år hade i sommar möjlighet att delta i Tekniksommarskolans Workshop  under V24 - V26.
 

För ungdomar 14-19 år gav vi i år workshoppar på teman Programmering (v26 fm och v27 em) och Kreativitet, teknik och matematik (v26 em och v27 fm)


Workshop 2017 - 14-19 år

Programmering, v26 (fm) och v27 (em) 

Människans behov och intresse för att konstruera robotar blir allt större, bland annat då det finns tillgång till allt mer väl utvecklad teknik och då förändringshastigheten i samhället blir allt mer intensiv. Nya behov skapas snabbt och kraven på anpassning ökar.  

Under veckan styr och programmerar vi robotar tillsammans och du lär dig att koda. Vi använder programmeringsmiljön Kojo, mikrostyrenheten Arduino till att även styra en Redbot. Vi undersöker Mechatronics, som integreras i konstruktionsmaterialet 4D Frame, som kan styras med din smartphone. Under veckan testar vi även Makey Makey, som kan styra datorn med bland annat frukt, deg eller vatten.

Vi kommer att utmana dig till att vilja lära dig mer om programmering. I slutet av  veckan genomför vi olika former av uppdrag och tävlingar. 


Kreativitet, teknik och matematik v26 (em) och v27 (fm) 

Människor som tänjer gränserna och vågar att testa nya idéer lägger grunden till det vi känner till i vårt samhälle idag. Allt från utveckling av teknik, kultur och design har krävt mängder med kreativitet och innovation. 

Under denna vecka kommer du att få ta del av roliga och intensiva idé- och utvecklingsprocesser som är etablerade på arbetsmarknaden. Du kommer att ställas inför vardagliga tekniska och matematiska utmaningar och problem. Din uppgift blir att jobba fram ett hållbart lösningsförslag i form av till exempel en produkt. Du har tillgång till Vattenhallens resurser, material och teknik. Endast kreativiteten sätter gränser! 

Vi kommer att stödja dig i att fatta egna beslut, lita på dina instinkter, arbeta i grupp och att utmana dig själv! I slutet av veckan tränar vi presentationsteknik för att därefter presentera inför gruppen.