lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarskola workshop


Du som är 14-19 år har i sommar möjlighet att delta i Tekniksommarskolans Workshop  under V24 - V26.
 

För ungdomar 14-19 år ger vi i år workshoppar på temana Life Science (v24), Kreativitet, teknik och innovation (v25) och Matematik (v26)


Life Science, v24 (em)

Life Science är läran om levande organismers förutsättningar och funktion.  Forskningsområden som kemi, biologi, läkemedelsutveckling, biomekanik och många fler innefattas i begreppet, ja egentligen allt som kan tänkas bidra till ett hälsosammare liv, även modern teknik som till exempel fitness- eller sömnappar. 

Under veckan kommer vi att studera olika områden av Life Science genom interaktiva experiment, lekar, fallstudier och studiebesök.

I ett eget projektarbete får du fördjupa dig inom något ämne eller frågeställning som du finner intressant och fundera över hur det skulle kunna se ut i framtiden. 

Veckan avslutas med en presentation av projekten och ett kyligt experiment som smakar sött på tungan. 

Exempel på vad som kommer att hända under veckan:

  • val av Life Science område som ska ligga till grund för veckans arbete
  • fördjupning inom valt område
  • studiebesök 
  • diskussion och lösning av ett/flera case (fallstudier) 
      

Kreativitet, teknik och innovation v 25 (fm)

Människor som tänjer gränserna och vågar att testa nya idéer lägger grunden till det vi känner till i vårt samhälle idag. Allt från utveckling av teknik, kultur och design har krävt mängder med kreativitet och innovation. 

Under denna vecka kommer du att få ta del av roliga och intensiva idé- och utvecklingsprocesser som är etablerade på arbetsmarknaden. Du kommer att ställas inför ett vardagligt problem och din uppgift blir att jobba fram ett hållbart lösningsförslag i form av till exempel en produkt. Du har tillgång till Vattenhallens resurser, material och teknik. Endast kreativiteten sätter gränser! 

Vi kommer att stödja dig i att fatta egna beslut, lita på dina instinkter, arbeta i grupp och att utmana dig själv! I slutet av veckan tränar vi presentationsteknik för att därefter presentera inför gruppen. 


Matematik, v 26 (fm|em) 

Matematik är ett universellt språk som ger oss förståelse för allt från rymd till vardagsproblem. Det behöver inte handla om komplicerade ekvationer utan kan även bara vara att spela poker, utföra magiska trick eller gå på nöjesfält.

Allt som sker under denna vecka kommer att utgå från dina matematiska kunskaper och logiska färdighet, oavsett hur länge du gått i skolan. Vi vill att alla ska få möjlighet att utvecklas och få lära sig något nytt inom matematiken. 

Under veckan kommer du att få applicera matematik och använda ditt logiska sinne på spännande problem såsom strategier i spel, dekryptering, gåtor och mycket mera. Vi kommer att göra studiebesök, programmera, diskutera olika fallstudier (case) och tala om hur matematik används idag. 

Det du lärt dig under veckan kommer att bli till en äventyrlig avslutning under fredagen.

Veckan kommer bland annat att innehålla:

  • diskussioner om hur matematik kan appliceras i vardagen
  • problemlösning
  • studiebesök på ett företag eller en avdelning på universitetet
  • användande av matematiken för ett interaktivt datorspel 
Sommarskolan fick stöd av: