lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarskola workshop

För ungdomar 14-19 år ger vi i år workshoppar på temana Life Science (v25 & 28), Matematik (v26 & 27) och Kreativitet & teknik - entreprenörskap (v26 & 27). 


Life Science, v25 (fm) och v28 (em)

Life Science är läran om levande organismers förutsättningar och funktion. Ibland, när något fungerar sämre, vill vi finna lösningen på problemet. Läkemedel kan vara en del av denna lösning som vi ska titta på under denna vecka.

Vårt uppdrag blir att ta fram ett läkemedel utifrån en egen frågeställning. Genom aktiviteter i veckan kommer du, att tillsammans med andra ungdomar, fritt gå från idé till produkt. Kopplingen mellan teori och praktik får vi genom studiebesök, experiment och rafflande diskussioner. Veckan kommer att avslutas med ett spännande test som kittlar nerverna.

Exempel på vad som kommer att hända under veckan:

 • val av den sjukdom som ska ligga till grund för veckans arbete
 • fördjupning i vald sjukdom
 • studiebesök på Medicon Village
 • vi bygger molekylmodeller
 • diskussion och lösning av ett/flera case (fallstudier)
 • vi frågar oss - hur långt får man tänja på gränserna i vetenskapens tecken?
 • att utföra kliniska tester – hur går det till?
 • experimentrunda i Vattenhallen 

Matematik, v 26 och v27 (fm) 

Allt runt omkring oss kan förklaras med matematik. Det är ett universiellt språk som ger oss förståelse för allt från rymd till vardagens problem. Matematik behöver inte handla om komplicerade ekvationer och liknande utan kan även bara vara att spela poker, utföra magiska trick eller gå på nöjesfält.

Under spännande förhållanden kommer du, under veckan, att få möjlighet till djupare kunskap om matematikens under och dess användningsområden i vardagen. Vi kommer att göra studiebesök, lösa problem och utföra praktiska övningar. Era förvärvade kunskaper från veckan kommer att bli till en äventyrlig avslutning under fredagen.

Veckan kommer bland annat att innehålla:

 • diskussioner om hur matematik kan appliceras i vardagen
 • problemlösning
 • studiebesök på ett företag eller en avdelning på universitetet
 • användande av matematiken för ett roligt interaktivt datorspel 

Kreativitet & teknik - entreprenörskap, v 26 och v27 (em)

Kreativitet kan betyda många olika saker. För oss handlar det om att få möjligheten att utforska teknik, matematik och naturvetenskap utifrån det egna intresset, utan att någon säger - det är rätt eller fel!

Under denna vecka kommer du att få ett inspirerande uppdrag som kreativt ska lösas i samarbete med andra jämnåriga. Våra studenter finns till hands för vägledning och uppmuntran.

Denna workshop leds av Maria Karlsson från Unga Sociala Entreprenörer i Stockholm. Hon är utbildad civilekonom och civilingenjör/lärare med inriktning mot matematik och fysik. Maria har under flera år arbetat som lärare i matematik och NO. Genom sitt arbete vill Maria bidra till en positiv samhällsutveckling där organisationer såväl som individer tar ett större socialt och miljömässigt ansvar. 
Sommarskolan stöds av: