lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sommarskola workshop

Du som är 14-19 år har möjlighet att delta i Sommarskolans Workshop under V31 och V32.
 

Teman 2019  Workshop 2019 - 14-19 år

Matematik och programmering, V31 och V32  

Människans behov och intresse för att konstruera robotar blir allt större, bland annat då det finns tillgång till allt mer väl utvecklad teknik och då förändringshastigheten i samhället blir allt mer intensiv. Nya behov skapas snabbt och kraven på anpassning ökar.  

Under veckan styr och programmerar vi robotar tillsammans och du lär dig att koda. Vi använder programmeringsmiljön Kojo, mikrostyrenheten Arduino till att även styra en Redbot samt lär oss hantera Micro:bit. Vi undersöker Mechatronics, som integreras i konstruktionsmaterialet 4D Frame, som kan styras med din smartphone. Under veckan testar vi även Edison robot samt Makey Makey, som kan styra datorn med bland annat frukt, deg eller vatten.

Vi kommer att utmana dig till att vilja lära dig mer om programmering. I slutet av veckan genomför vi olika former av uppdrag och tävlingar. Praktisk Information

Workshop genomförs under halvdagar

Matematik & programmering: 
Fm-tid: V31-32 kl 9.00 - 12.00 
Em-tid: V32 kl 13.00 - 16.00 

Ålder: 14-19 år - för ungdomar som har gått årskurs 7- gymnasiets år 3.

Pris: 850 kr/vecka
I priset ingår frukt och diplom. 
Vi tar emot max 15 deltagare/workshop - så anmäl dig i god tid!

Har du frågor så maila oss gärna
tekniksommarskola@vattenhallen.lu.se 
  

Samtycke för bild eller i film

Blanketter: 

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen, eller GDPR. För aktuell information hänvisar vi till Datainspektionen, som är ansvarig myndighet, samt till universitetets information och riktlinjer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd. I universitetets uppdrag ingår det att upplysa allmänheten och informera om vår verksamhet. 

Under Tekniksommarskolan/Workshop fotograferas aktiviteterna varje dag, vi vill därför informera er om att vi ber er skriva under en blankett om samtycke för fotografering/filmning/inspelning för Lunds universitets räkning. Du skriver på en överenskommelse där du samtycker till att Lunds universitet har rätt att använda bilder/inspelningar av dig/ditt barn för att informera om Lunds universitets verksamhet. 

Vill ni inte att ert barn fotograferas/spelas in under Tekniksommarskolan, så berätta det för oss antingen i ansökan (speciella önskemål) eller säg till personalen som tar emot er första dagen. Vi respekterar alltid er önskan!

Ladda ner blanketten på denna sidan, skriva under den och ta med den första dagen!