lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tekniksommarskola 2019

Vi har nu ställt samman listor över antagna till Tekniksommarskola och öppnar upp ansökan till kvarvarande platser! 

  
Det finns några platser kvar i Workshop 14-19 år! Vi fyller på, efter hand som ansökningarna kommer in.

Det finns även några platser kvar till Tekniksommarskolan v.31! Vi fyller på efter hand som ansökningarna kommer in. 
  

Det är många som söker till Vattenhallens sommarskolor och då vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att delta, så ger vi NYA sökande förtur till platserna.

Ansökan hålls öppen under 1 månad, från den 1 april till den 30 april, 2019. Därefter stänger vi ansökningen och fördelar platserna. Blir det fler sökande än antal platser, så lottar vi bland nya sökande i första hand (eventuella syskonpar lottas som 1 person!). 

Efter att vi har fyllt på veckorna, om det finns platser kvar, så kommer sökande som redan har gått under tidigare år, att lottas till resterande platser. Finns det därefter platser kvar i någon vecka, så kommer detta att annonseras ut på respektive sommarskolas sida.


Tekniksommarskola 7-13 år (Åk 1-6)

Det finns platser kvar - sök nu! 


Tekniksommarskola för barn och ungdomar mellan 7-13 år arrangeras i år under V25-27 och V30-32. 

För barn och ungdomar som har gått årskurs 1- 6. 

Årets Tekniksommarskolor har teman: 

Rymdäventyr, raketer och livet  
(V25-26) 
(Fullbokade)

Matematik och programmering  
(V27 och V30) (V27 är fullbokad)

Jorden och klimatet genom tiderna  
(V31-32) ( det finns några platser kvar till v31)


Det finns platser kvar - sök nu! 

Sommarskola workshop 14-19 år

För ungdomar mellan 14-19 år arrangeras Workshoppar under för- eller eftermiddag V31-32.
För ungdomar som har gått årskurs 7- gymnasiets år 3. 

Årets workshop har temat: 

Matematik och programmering (V31-32)