lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tidigare fortbildningar Vattenhallen

Varje år anordnas fortbildningsdagar för teknikintresserade lärare och personal från förskola och skola. Sedan starten av Vattenhallen har flera samarbeten utvecklats och här nedan kan du läsa om några av de kurser och samarbeten som har genomförts. Listan ger på inga sätt en komplett bild av allt som händer på Vattenhallen Science Center LTH, men kanske kan ge lite inspiration till vad som kan göras.  


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014  | 2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009 och tidigare


2018

 • 30 januari, 2018 - Micro:bit programmering - ett uppföljningstillfälle för deltagare vid teknikworkshopen på Skolverkskonferenserna om programmering den 20/10 eller 4/12, 2018. Repetition gjordes av innehållet under konferensen och därefter fortsatte deltagarna att utforska Micro:bit och programmering. Uppdelning i årskursgrupperna F-6 och 7-9. Innehåll: repetition, sensorerna på Micro:bit-kortet, koppla in sensorer och komponenter på Micro:bit-kortets in- och utgångar och programstruktur, variabler och textprogrammering. 
 • 13 februari och 20 april, 2018 - Experimentell kemi för förskolelärare - två halvdagars fortbildning och inspiration för förskolelärare om att göra enkla, roliga kemiexperiment tillsammans med barnen på förskolan. Program: allmän introduktion med förankring i läroplan och forskning. Demonstrationer med förklaringar av enkla experiment som kan genomföras tillsammans med barn på förskolan (inga förkunskaper i kemi krävs). Tillfällen att träna på att utföra flera olika enkla experiment i smågrupper och att diskutera vad som händer och varför. Tillfällen att dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andra förskollärares erfarenheter. Kursledare: Marianne Almström, lektor i kemi, författare till flera läroböcker i kemi från förskola till gymnasium med erfarenhet av experiment tillsammans med förskolebarn och Camilla Christensson, lärare i kemi med erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning. 
  I kursen ingår boken ”Amanda, Lovisa och Tage experimenterar” med beskrivning av 25 experiment anpassade för barn i förskoleåldern.
 • 15 februari, 8 mars och 19 april - fortbildningsdagar på temat Kojo "lär dig programmera - för grundskole- och gymnasielärare. Målet med kursen är att komma igång med enkla och roliga programmeringsövningar, tillsammans med dina elever. Kursledare: Rolf Niemann, pedagog i Vattenhallen och Sandra Nilsson, lärare inom programmering på LTH  
 • Att introducera programmering i matematikkursen Ma1c - för gymnasielärare som undervisar i Ma1c. Varje workshop ges vid 4 tillfällen och i tre olika svårighetsgrader: 
  6/3, 20/3, 10/4 och 24/4 - Workshop 1: För lärare utan (eller liten) erfarenhet av programmering. Kursledare: Görel Hedin, professor Datavetenskap LTH.
  15/3, 22/3, 18/4 och 3/5 - Workshop 2: För lärare med erfarenhet av programmering. Kursledare: Patrik Persson, adjunkt Datavetenskap LTH.
  4/4, 11/4, 25/4 och 9/5 - Workshop 3: För alla lärare oavsett erfarenhet av programmering Kursledare: Sandra Nilsson, adjunkt Datavetenskap LTH.
  Undervisningsmaterialet innehåller programmeringsuppgifter som illustrerar grundläggande matematiska begrepp.
 • 18/9, 2/10, 16/10 och 15/11. Att introducera programmering i matematik. Vi arbetade med programmeringsspråket Python. Detta var en workshop som gavs under 4 tillfällen. Innehåll: lära dig grundläggande programmering som tillämpas på matematiska problem. Lära dig att introducera elever till programmering och beräkningstänkande. Få ett undervisningsmaterial oc prova det i sin klass. Utvärdera matematiska programmeringsövningar och skapa egna nya uppgifter och bli involverad i kollegialt lärande och delning av material.
  Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen och Sandra Nilsson, adjunkt Datavetenskap LTH. 
  Workshop och undervisningsmaterial är utvecklat i samarbete mellan programmeringslärare från Datavetenskap, studenter från föreningen Code@LTH och personal från Vattenhallen Science Center.
 • 26 september, 2018 - Micro:bit programmering - för lärare årskurs 4-9. Ett kurstillfälle om Micro:bit-programmering. Micro:bit är en liten dator utan tangentbord och skärm som utvecklats av BBC för att uppmuntra ungdomar att komma igång att programmera, konstruera och skapa egna uppfinningar. Med en Micro:bit blir programmering enkelt och roligt. 
 • 10 oktober, 2018 - Robotprogrammering - för lärare årskurs F-3. Ett kurstillfälle för att prova Robotprogrammering. Deltagarna får prova olika sätt och material som passar för hur programmering kan introduceras för yngre elever.  Några exempel är dansprogrammering, BlueBot, Edisonrobot och Kojo. Vi pratar om sekvens, styrning och om skillnaden mellan block- och textprogrammering. Inga förkunskaper krävs. Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen 
 • 18 oktober, 2018 - Fortbildning och inspiration om styr- och reglersystem - för lärare högstadie- och gymnasieskolan. Program: presentation av Vattenhallen, föreläsning: "Styr- och reglerteknik vad är det", professor Anders Robertsson, styr- och reglerlaborationer med Arduino, diskussion och reflektion. Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen 
 • 25/10, 8/11 och 22/11 - Lär dig programmera - Kojo. För lärare årskurs 4-9. Enkla och roliga programmeringsövningar som kan användas tillsammans med eleverna i skolan.
  Inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att komma igång med enkla och roliga programmeringsövningar, tillsammans med dina elever. Kursen består av totalt 7 timmars seminarier + cirka 5 timmars arbete med hemuppgift. Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen och professor Björn Regnell, Institutionen för Datavetenskap, LTH. 
 • Tisdagen den 30 oktober 2018 (V44, höstlovet) erbjöds en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet. Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som direkt kan börja användas i undervisningen. Programmet innehåller ämnen som Plast i havet, Nanoteknik, Astronomi, Programmering med flera ämnen. 
  Fortbildningsdagen gavs i samarbete med Vattenhallen Science Center, Naturvetenskapliga fakultetens institutioner, MAX IV, Nationellt resurscentrum för fysik samt Institutionen för utbildningsvetenskaper.

2017

 • 1 mars och 19 april 2017 - fortbildningsdagar på temat Styr- och reglersystem - för högstadie- och gymnasielärare. En fortbildning som fokuserade på ämnet styr- och reglersystem, en del av innehållet i teknikämnet för högstadiet. Två halvdagskurser med föreläsningar och laborationer, där deltagarna fick prova på att bygga och styra elektronik med mikrokontrollkortet Arduino. Kursledare: Anders Johansson, universitetsadjunkt (Elektro- och informationsteknik), Anders Robertsson, professor (Reglerteknik) och Rolf Niemann, pedagog på Vattenhallen.   
 • 10, 17 och 31 mars och 5 maj - fortbildningsdagar på temat Kojo "lär dig programmera! - för grundskole- och gymnasielärare. Kom igång med enkla och roliga programmeringsövningar, tillsammans med sina elever. Kursledare: Rolf Niemann, pedagog i Vattenhallen och Sandra Nilsson, lärare inom programmering på LTH.  
 • Tisdagen den 23 maj 2017 - fortbildningsdag för lärare i klasserna F-3. Kurser/teman: Rymden och Luft och vatten. Professor Ulf Ellervik inspirationspratade. 
 • 12 september, 2 och 25 oktober - fortbildningsdagar på temat Kojo "lär dig programmera! - för grundskole- och gymnasielärare. Kom igång med enkla och roliga programmeringsövningar, tillsammans med sina elever. Kursledare: Rolf Niemann, pedagog i Vattenhallen och Sandra Nilsson, lärare inom programmering på LTH.  
 • Raw Materials & Circular Economy/En dag om ny teknik & hållbar utveckling -13 oktober 2017, för gymnasielärare. Under dagen testades experimentstationer om materialforskning Max IV & ESS, förvaltning av en gruvavfallsstation, hur vi kan förlänga livslängden på elektroniska apparater och metaller. Det hölls föreläsningar om Hållbar gruvdrift, Mobiltelefonens hemliga liv, Nanoteknologi och andra intressanta materialvetenskapliga studier och aktiviteter från Lunds Universitet. I Vattenhallen demonstreras även nya tekniker och processer inom hållbar utveckling. 
  Dagen arrangerades av IIIEE, The International Institute for Industrial Environmental Economics, i samverkan med EIT Raw Materials, LTH, Lunds Universitet och Vattenhallen Science Center.
 • Torsdagen den 19 oktober 2017 - Lärarfortbildning om MAX IV - all skol- och förskolepersonal. MAX IV är något stort i Lund. Men vad är egentligen MAX IV och vad görs där? Kan vi använda MAX IV i vår undervisning, och i så fall på vilket sätt? Plats: Vattenhallen, LTH och MAX IV-laboratoriet. 
  Lärarfortbildningar i samverkan med Naturskolan i Lund 
 • Tisdagen den 31 oktober 2017 - Lunds universitet och Vattenhallen fortsätter att medverka till att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och ungdomar. Tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten arrangerades en fortbildningsdag för lärare i grundskolan. Kurser/teman: Mat och hälsa, Solsystemets mindre himlakroppar, Programmering för alla och Klimat och väderprognos   
 • Onsdagen den 22 november 2017 - Lärarfortbildning om Från mat till bajs - all skol- och förskolepersonal. En fortbildning om Vattenhallens nya utställning ”Tarmkanalen”. Detta var Naturskolans tredje fristående kurstillfället i trilogin kring jord, odling och mat. Lärarfortbildningar i samverkan med Naturskolan i Lund 

2016

 • Styr- och reglersystem - (8/3) - för högstadie- och gymnasielärare. En halvdagskurs med föreläsningar och laborationer, där vi provade på att bygga och styra elektronik med mikrokontrollkortet Arduino. Föreläsare: professor Anders Robertsson, Reglerteknik och universitetsadjunkt Anders J Johansson, Elektro- och informationsteknik. 
 • 1 november 2016 anordnades lärarfortbildningar av Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och Kommunförbundet Skåne, i Vattenhallen. Dagen riktade sig till dig som undervisar i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet eller grundskolan (årskurs F–9), men dagen kan även vara relevant för dig som undervisar i samhällsvetenskapliga eller tekniska ämnen. Vattenhallen deltog med följande fortbildningar: Ett universum, otaliga galaxer och ännu fler stjärnor (lärare åk 7-9) Kursledare: Anna S. Arnadottir och Programmering för alla (lärare i åk 4-9) Kursledare: Rolf Niemann 

2015

 • Kunskapsveckan i Lund 2015 vänder sig till lärare, skolledare, politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet. Under två dagar presenteras ett smörgåsbord av intressanta och utvecklande föreläsningar. Vattenhallen deltog med följande fortbildning:
  Tisdagen den 16 juni, 2015 - seminarium om "Vintergatan - vår galax, fylld av stjärnor och planeter" för huvudsakligen lärare på högstadiet och gymnasiet. 
 • Nyfiken på nano - (20/9) - för skol- och förskolepersonal. Var med om en spännande eftermiddag där vi tillsammans lär oss hur nanotekniken används idag och var vi hittar den. Gavs av Naturskolan i Lund 
 • Laser - (26/10) - för högstadie- och gymnasielärare i naturvetenskap och teknik. En kurs om hur lasrar används i forskning inom till exempel fysik, medicin och astronomi. Vi tittar bland annat närmare på varför laserteknik och optisk kommunikation är en förutsättning för att internet ska fungera och vi bjuder på laborationsmoment, som också kan utföras i skolklassmiljö. Dagen avslutades med ett studiebesök i ett laserlaboratorium på universitetet. I samverkan med forskare från Atomfysik, Elektro- och informationsteknik och Astronomi vid Lunds universitet. 
 • 27 oktober 2015 - Naturvetenskapliga fakultetens fortbildningsdag, tillsammans med Kommunförbundet Skåne, för dig som är lärare i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet och samtliga stadier i grundskolan. Vattenhallen deltog med följande fortbildningar: Planeter och raketer i planetariet (lärare i åk F-3) Kursledare: Anna S. Arnadottir och Programmering för alla (lärare i åk 1-6) Kursledare: Sandra Nilsson. 

2014

 • En idé kan förändra! - (17/9) - för lärare NO, SO, bild och svenska i årskurs 7-9. Nobelmuseets pedagoger berättar hur du som lärare kan använda Nobelpriset.  
 • Snabbkurs i programmering - (29/9) - för lärare i årskurs 4-9. Kom igång med enkla och roliga programmeringsövningar.
  Kursledare: professor Björn Regnell 
 • Astronomi - (27/10) - fysiklärare på gymnasiet. Föreläsningar, visningar och övningar med fokus på det som inkluderas i Fysik 2. 
  Kursledare: professor Björn Regnell 
 • Energi - möjligheter och dilemman - (10/11) - för lärare i SO- och NO-ämnen i årskurs 7-gymnasiet. Samarbete med IVA och Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med forbildningen är att öka dina kunskaper om energifrågor och att ge exempel på pedagogiska verktyg som du kan använda i undervisningen. 

2013

 • Vatten, luft och läskig läsk - (28/1). Målgrupp: förskolepedagoger. En inspirationskväll med flera enkla vatten- och luftexperiment som passar för förskolebarn. 
 • Fysik för gymnasiet - (18/2). Målgrupp: Gymnasielärare i fysik. Med datainsamlingsverktygen LabQuest och LoggerPro gör vi laborationer från Fysik 1 och 2.
 • En introduktion till 4DFrame - (7/3). Målgrupp: Pedagoger F-9. 4DFrame är ett pedagogiskt konstruktionsmaterial. Med hjälp av rör och kopplingar experimenterar vi med matematiska och tekniska principen. Vi arbetar med grundprinciperna för siffror, geometriska figurer, matematik och rumsuppfattning i teman som till exempel mekanik, kemi eller fysik.
 • Programmering, 3 kurstillfällen - (4, 6 & 11/3). Målgrupp: Grundskole- och gymnasielärare. Enkla och roliga programmeringsövningar som kan användas tillsammans med eleverna i skolan. Inga förkunskaper krävs, men tillgång till egen dator. Kursen utgörs av seminarier och en hemuppgift.
 • Astronomi för gymnasiet - (10/4). Målgrupp: Gymnasielärare i fysik. Genom föreläsning, datorövningar och demonstrationer i vårt planetarium förbereds du för astronomiundervisning i Fysik 2.
 • Fysikkurs Optik med Elinlådan - (16/4). Målgrupp: Högstadielärare. Med hjälp av Elinlådan arbetar vi med högstadiets kursplan i fysik/optik.
 • Fysikkurs Mekanik och dataloggning - (2/5). Målgrupp: Högstadielärare. Kursen fokuserar på användning av dataloggers. Laborationer och demonstrationer i fysik och matematik.
 • Materialforskningsanläggningarna ESS & MAX IV - Vad handlar det om egentligen? (17/6). Målgrupp: Högstadie- och gymnasielärare. Dagen består av inspirerande föreläsningar, experiment i Vattenhallen och ett studiebesök på MAX-lab. En del i Kunskapsveckan i Lund 17-18 juni 2013.
 • Programmering - (4, 6 & 11/3) - för lärare i årskurs F-gymnasiet. Kom igång med enkla och roliga programmeringsövningar. 
  Kursledare: professor Björn Regnell 

2012

 • Snabbkurs i programmering - (14 & 30/5) - för lärare åk 4-9. Föreläsning och laborationer i programmering.
  Kursledare: professor Björn Regnell
 • Jakten på Kuiperbältesobjekt - (24/10) - för pedagoger åk 1-6. Föreläsning och laboration på temat att identifiera nya Kuiperbältesobjekt. Planetarievisning.
  Kursledare: astronom Anna Arnadottir
 • Om ESS och MaxIV - (30/10) - fortbildningsdag för högstadie- och gymnasielärare samt studievägledare. Två stora forskningsanläggningar planeras i Lund, vad handlar det egentligen om? Föreläsningar och laborationer i Vattenhallens interaktiva utställning om ESS och MaxIV. 
 • Fysikkurs för gymnasielärare - (31/10). En experimentell kurs med experiment från kurserna Fysik 1 och Fysik 2. Mätvärdesinsamling sker med handdatorn LabQuest2 från Vernier Software.
  Kursledare: Roland Johansson, gymnasielärare i fysik. 
 • Programmering för nyfikna - (7/11 + 9/11) - för lärare åk 1-6.
  Efter denna kurs kan lärare, utan förkunskaper i programmering, genomföra en lustfylld programmeringsövning med sin skolklass.
  Kursledare: Björn Regnell, universitetslektor på Datavetenskap, LTH
 • Fysikkurs för högstadielärare - Mekanik och dataloggning - (15/11). 
 • Kursen fokuserar på egna "hands-on"-försök och användning av dataloggers tillsammans med laptops för laborationer och demonstrationer i fysik och matematik.
  Kursledare: Roland Johansson, gymnasielärare i fysik. 
 • Fysikkurs för högstadielärare - Optik med Elinlådan - (28/11)
  Med hjälp av Elinlådan täcker vi högstadiets kursplan i fysik gällande optiken.Demonstration och laborationer om brytning i linser, additiv och subtraktiv färgblandning, egna "hands-on" där vi bland annat bygger en kikare, som Gallilei gjorde.
  Kursledare: Roland Johansson, gymnasielärare i fysik. 
 • Teknik i fingrarna - samarbete med Naturskolan i Lund 
  Länk till Naturskolans verksamhetsberättelse för 2012

2011

 • Medicinsk teknik - (25/10) - för lärare åk 7-gy
  Föreläsning och laborationer om ultraljud, pacemaker och blodtryck.
  Kursledare: forskaren Monica Almqvist 
 • 8 ton CO2 - (31/10) - för lärare åk 6-gy
  Program: Föreläsningar om energi, energifysik, mat och klimat.  Experimenterande i Vattenhallens energiutställning.
  Laborationer: Vindkraft, Värmepump, Klimatkammare, Värmekamera. Diskussion och utvärdering. 
 • Holografi - (2/11) - för lärare åk 7-gy
  Förläsning, demonstrationer och laborationer i Vattenhallens optikutställning.
  Kursledare: forskaren Sven-Göran Pettersson 
 • Rymden - (22/11) - för lärare åk 1-6
  Föreläsning och datorövningar i galaxklassificering.
  Kursledare: astronom Anna Arnadottir 
 • Vatten och luft - (1/12) - för lärare åk F-3
  Experimenterande i Vattenhallen - enkla experiment som kan användas för de yngre barnen i förskola och skola.
  Kursen leds av Vattenhallens personal. 
 • Teknik i fingrarna - samarbete med Naturskolan i Lund 
  Länk till Naturskolans verksamhetsberättelse för 2011 
 • Energidag - möjligheter och dilemma  
 • Inspirationskväll om teknik och naturvetenskap - samarbete med Transfer
 • Kursen Teknik omkring oss (2010-2011)
 • Lärande i LTH - Genombrottets blad mars 2011

2010


2009 och tidigare

Det hände mycket redan innan Vattenhallen Science Center startades! I nyhetsbreven nedan kan du läsa om en del av vad LTH var med om: