lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildningsdagen LU 2020 - online

Alla forbildningsdagar kommer i år att ske online. 

Så här kommer det att gå till: 

  • Anmäl ert intresse om att delta genom att skicka ett mail till martin.lundqvist@biochemistry.lu.se.
  • En länk till zoommötet skickas samt en kod (vi måste ha våra zoommöten spärrade med kod).
     
  • På dagen för aktiviteten så trycker ni på länken cirka 10 min innan den ska börja och följer instruktionen. 
  • För allas trevnad är det bra ifall ni slår av er mikrofon när ni har anslutit. Vill ni ställa en fråga under pågående presentation så trycker ni ner spacetangenten  vilket tillfälligt aktiverar er mikrofon, och ställer er fråga. 
  • Beroende på hur många deltagare det blir så kan det vara bra ifall ni också slår av er kamera under presentationen. 
  • Vi skulle vilja spela in presentationerna men kommer att fråga före vi startar varje presentation. Det finns möjlighet att lyssna på och se presentationerna anonymt ifall ni stänger av er mikrofon och kamera.

Datum Tid Lärare Språk Föreläsare Titel
2020-11-04 15 – 17 Grade 7 - upper secondary school Engelska Joanna Lewis, Public Engagement at European Spallation Source About ESS and relevant teaching tools.
online
2020-11-18 15 – 17 Förskolan - gymnasiet. Svenska Professor Sara Snogerup Linse, Professor Biokemi och Strukturbiologi, Lunds universitet Berättar om hur det går till att utse Nobelpristagare i kemi.
2020-12-03 15 – 17 Åk 7-9 samt gymnasiet Svenska Dennis Eriksson, PhD Genetik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet SLU GMO – från Bryssel till våra bönder.

Kontakt

Martin Lundqvist 
046 - 222 82 52 
martin.lundqvist@biochemistry.lu.se 


Information om Lärarfortbildningsdagen hittar du också på Facebook


Lärarfortbildningsdagens aktiviteter


About European Spallation Source, ESS and a call for collaboration about relevant teaching tools.

Date: online

Target group: teachers grade 7-9 and upper secondary school 
Lecturer: Joanna Lewis 
 

With the European Spallation Source currently under construction outside Lund, Sweden will soon be home to the world’s most powerful particle accelerator, which will be used to produce neutrons, allowing researchers from all over the world to look more closely at materials, atoms and interactions, than ever before.  Due to be ready for first science in 2023, today’s school students could be the ones not only to benefit from the outcomes of that research, but if they follow a path in science or engineering, they could join many hundreds of people who will work here in the coming decades when it is leading the way as a major international Research Facility. 

Joanna Lewis, Public Engagement lead at ESS in Lund, will outline her plans for producing curriculum-linked resources for teachers across Sweden and elsewhere, to use in your own classrooms. These will use ESS, and neighbouring facility MAX IV, as contemporary, exciting stories to bring to life areas of the curriculum in natural sciences, mathematics and computing. By working closely with teachers, Jo is keen to ensure that what is produced is genuinely useful – filling a gap and using tools and applications that are engaging for students and easily accessible and affordable to schools.

So if you would like to be part of this project, sign up to this event where Jo will introduce ESS and its potential, and outline her plans for engaging the public and schools across Sweden in this extremely exciting project being built right here in Skåne.
 

This event was sent live 2020-11-04.


Hur går det egentligen till att utse Nobelpristagare i kemi?

Målgrupp: lärare från förskoleklass till gymnasielärare.
Kursledare: Sara Snogerup Linse 
  

I detta föredrag kommer Sara att ge en inblick i hur arbetet att utse pristagare går till under ett år, samt ge en kort förklaring av den vetenskap som 2020 års pristagare belönades för. Ni är välkomna att ställa frågor under och efter presentationen.

Många skolor uppmärksammar Nobelpriset på ett mycket fint sätt och här kommer ni att få lite bakgrundsinformation om processerna fram till dess att kungen delar ut medaljer i Konserthuset. 

Sara Snogerup Linse har under 17 år suttit med i Kungliga Vetenskapsakademin, den församling som utser Nobelpristagare. Under 12 år har hon varit ledamot i den kommitté som förbereder besluten i kemi, det vill säga Nobelkommittén för kemi, under 3 av dessa år som ordförande.
 

Detta event sändes live 2020-11-18.


GMO – från Bryssel till våra bönder

Datum: 2020-12-03 

Tid: 15:00 – 17:00 
Målgrupp: högstadie- och gymnasielärare.
Kursledare: Dennis Eriksson 
 

GMO är en förkortning som väcker många reaktioner. Men vad är en genetiskt modifierad organism egentligen? Skulle du vilja äta en? Har du kanske rent av redan ätit en GMO, utan att veta om det? Med avstamp i våra laboratorier på SLU i Alnarp, så tar jag med er på en resa via Jordbruksverket och Bryssel till utsädesföretagen, till miljöorganisationerna, till butikshyllorna, och ut på fälten till våra hårt arbetande bönder. Många frågor väcks under vägen: ”vad ska vi med genteknik till?” – ”är det farligt?” – ”hur är tekniken reglerad?” – ”varför är det så kontroversiellt?” – ”hur funkar genteknik ihop med ekologiskt jordbruk?” och mycket annat.

Den naturvetenskapligt intresserade kommer uppskatta beskrivningen av själva metoderna och jämförelsen med andra växtförädlingsmetoder. Den politiskt och juridiskt intresserade kommer finna processen på EU-nivå att reglera teknikerna fascinerande. Sociologen får sitt i diskussionen om hur kontroversen i samhället vuxit fram. Filosofen får bita i frågan om vad som är – och inte är – naturligt.

Förbered er gärna genom att ta med er frågor från ert eget klassrum, och jag ska göra mitt bästa för att vi tillsammans ska leta oss fram till svaren. Jag förväntar mig mycket diskussioner!


Arrangörer

Fortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och FoU Skola, Kommunförbundet SkåneSidansvarig: Vattenhallen Science Center