lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Att programmera med workshops

På uppdrag av Skolverket erbjuder Vattenhallen Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller Micro:Bit.

Innehåll och mål 
Den här workshopserien ger en introduktion till programmering i Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopserien bygger på Skolverkets webbkurs "Att programmera"

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen "Om programmering" eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning 
Workshopserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Genomförande och anmälan 
Den här workshopserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter. Kursen genomförs september-november 2020. Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar. Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och Vattenhallen Science Center. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare. 
 

På Skolverkets hemsida finns mer information om webbkursen: Att programmera med workshops 


Information

Rektor eller enskild lärare kan göra anmälan. Alla träffarna i denna workshopserie kommer att ske i Helsingborg, plats och lokal meddelas senare.

Träffarna kommer att ske följande dagar/tillfällen, för alla spår:

  1. Onsdag 23 september, kl 16-19 
  2. Onsdag 14 oktober, kl 16-19
  3. Onsdag 4 november, kl 16-19

  
Sista dag för anmälan: 14 augusti, 2020. Vid mindre än 20 anmälningar kommer utbildningen att ställas in.


Anmälan till "Att programmera med workshop" hösten 2020

E-mejlformulär; *obligatoriska fält. 
Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg! 
 

När du fyller i nedanstående formulär samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter 

Namn och kontaktuppgifter

Val av spår:

Här nedan anger du vilket programmeringsspråk du önskar. Ange ditt första-, andra- och tredjehandsval.

Förstahandsval

Andrahandsval

Tredjehandsval