lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildningsdag den 30 oktober 2018

Tisdagen den 30 oktober 2018 (V44, höstlovet) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med FoU Skola på Kommunförbundet Skåne en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet. Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

Vi håller just nu på att ställa samman programmet som kommer att innehålla ämnen som Plast i havet, Nanoteknik, Astronomi, Programmering och mycket mer.

Vi återkommer i augusti med fullständigt program och inbjudan och hoppas att vi ses då och att ni vill reservera dagen redan nu!Kontakt

Johan Reimer 
046 - 222 81 33
johan.reimer@chem.lu.se