lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalev Kuklane - Extrema temperaturer

Varför började du forska?
Det bara hände. Som byggingenjör kunde jag en del om värmeförluster i byggnader. Jag gjorde lumpen i den sovjetiska armén och där fick jag hitta på egna knep för att skydda mig mot kyla. När jag sedan fick chansen att göra min magisterexamen i Luleå inom området ”skyddsskor i kyla” kändes det rätt att köra vidare på det spåret. Det i sin tur ledde till att jag så småningom doktorerade på skoisolation.

Viktiga händelser
I våras fick jag ett pris för bästa forskningsartikel inom mitt område. Det delades ut vid en internationell konferens i Beijing i augusti. Det kändes bra att någon annan också uppskattar min forskning.

Vad är det bästa med att forska?
Att det är så varierande, det händer något nytt varje dag.

Vad har du uppnått om 10 år?
Då hoppas jag att vi har skapat ett simuleringsprogram där man i förväg ska kunna få reda på hur en människa kommer att må under ett arbetspass vid en viss temperatur med vissa kläder och viss aktivitet. De kunskaperna kommer att ge bättre beslutsunderlag för hur länge man kan och vill arbeta under sådana förhållanden och kanske bättre kunna planera in pauser.Mer om Kalev!

Kalev Kuklane, Forskare i gruppen för Termisk miljö vid Lunds Tekniska Högskola. Forskar på hur man skyddar sig mot extrema temperaturer.

Utbildning: Civilingenjör i byggteknik vid universitetet i Tallinn, Estland. Därefter magisterexamen och senare doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet. Ämnet för avhandlingen var skoisolation. 
  

Forskningsreportage