lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För lärare

Aktuella fortbildningar - 2018

Workshop - Att introducera programmering i matematikkursen Ma1c

Lunds Tekniska Högskola/Vattenhallen ger under våren workshops för gymnasielärare som undervisar i Ma1c. Varje workshop ges vid 4 tillfällen och i tre olika svårighetsgrader:
  

 • Workshop 1: För lärare utan (eller liten) erfarenhet av programmering 
  När: 6/3, 20/3, 10/4 och 24/4 
  Kursledare: Görel Hedin, professor Datavetenskap LTH 
  Sista dag för anmälan: 27 februari, 2018

 • Workshop 2: För lärare med erfarenhet av programmering 
  När: 15/3, 22/3, 18/4 och 3/5 
  Kursledare: Patrik Persson, adjunkt Datavetenskap LTH 
  Sista dag för anmälan: 8 mars, 2018

 • Workshop 3: För alla lärare oavsett erfarenhet av programmering 
  När: 4/4, 11/4, 25/4 och 9/5 
  Kursledare: Sandra Nilsson, adjunkt Datavetenskap LTH
  Sista dag för anmälan: 28 mars, 2018
    

Detta får du: 

 • lära dig grundläggande programmering som tillämpas på matematiska problem
 • lära dig att introducera elever till programmering och beräkningstänkande
 • få ett undervisningsmaterial som är färdigt att användas i klassrummet med dina elever
 • prova undervisningsmaterialet i din klass, eventuellt med handledningshjälp av en student från Lunds tekniska högskola
 • utvärdera matematiska programmeringsövningar och skapa egna nya uppgifter
 • bli involverad i kollegialt lärande och delning av material 


För samtliga workshops gäller: 

Tid: kl 16-19 
Plats: Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund 
Kostnad: 500 kr/lärare (exklusive moms), inklusive fika 

Anmälan görs via mejlformulär  

Programmeringsövningarna handleds av studenter och personal från Vattenhallen Science Center 
Minst 5 och max 20 deltagare per workshop 
  

Undervisningsmaterialet innehåller programmeringsuppgifter som illustrerar grundläggande matematiska begrepp i årskurs 1 i gymnasiet. För varje område utvecklas ett antal uppgifter av ökande svårighetsgrad så att alla studenter klarar av att lösa de enklaste nivåerna och att det ges tillfälle för upptäckarglädje och progression.

Workshopen och undervisningsmaterialet är utvecklat i samarbete mellan programmeringslärare från Datavetenskap, studenter från föreningen Code@LTH och personal från Vattenhallen Science Center. En referensgrupp om fyra gymnasielärare från Spyken och Polhemsskolan har deltagit aktivt under utvecklingsprocessen. Projektet är finansierat genom ett stipendium från Google.

Välkomna! 


Kurser för kompetensutveckling

Under fliken Kurser kan du läsa om kurser som kan bokas vid tillfälle som passar er, i samråd med Vattenhallens personal. Ni kan skicka en e-mailförfrågan om tider som passar er och vi tar kontakt med er, eller ring oss på 046-222 43 51 för att få mer information. 

Under året erbjuder vi ett antal kurser för kompetensutveckling. Dessa annonseras på denna sida. 
 

  
Vår intention är att Vattenhallen ska vara en arena för föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. Skolledare ska kunna utnyttja denna arena och ni kan förlägga studiedagar eller kick-off i Vattenhallen. 

Genom att anmäla dig till vårt Nätverk - för teknikintresserade lärare får ni e-mail om vad som händer och när det dyker upp något av speciellt intresse för lärare och skolpersonal.