lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenhallens verksamhet

Ett besöksmål

Vattenhallen är fylld med upplevelser och experiment för alla åldrar. Tisdag till fredag kommer skolklasser på tematiska besök, på helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och på sommarlovet arrangeras Tekniksommarskolor för barn och ungdomar. Kvällar och helger tar vi emot bokade företagsevent och barnkalas. 

I Vattenhallen tar vi emot ca 40000-45000 besökare per år och ca 400 elever per år, från högstadiet och gymnasiet, gör sin praktik eller prao här. Studenter från universitetet arbetar som guider och förebilder för våra unga besökare. 
 

Skolverksamhet

Under bokade skolbesök arbetar vi utifrån olika pedagogiska modeller:

  • Tvåtimmarsbesök då eleverna tas emot för ett planerat besök. En pedagog och studenter från Lunds universitet guidar och handleder dem. Vi erbjuder skolbesök med specifika teman som till exempel astronomi, kemi, konstruktion, programmering, elektronik, ESS och MAX IV eller styr- och reglerteknik. Upplägget för dessa besök anpassas för de olika årskurserna i skolan. Dessa besök är väldigt efterfrågade i skolan och tillgängliga tider blir snabbt uppbokade.  
  • Teknikprojekt vänder sig framförallt till elever i årskurs 8-9 samt gymnasieelever. Ett teknikprojekt startas upp med ett besök av Vattenhallens personal på skolan. Därefter besöker eleverna Vattenhallen för att lära sig en experimentstation, specialisera sig på ett teknikområde och träffa studenter som ska coacha dem under projektets gång. I tre veckor arbetar eleverna sedan med sitt projekt i skolan och projektet avslutas med en utställning/mässa i Vattenhallen, där eleverna är värdar och guidar inbjuda gäster och visar vad de har gjort och lärt sig. 

Våra utvärderingar visar att många lärare upptäcker nya positiva sidor hos sina elever efter ett besök i Vattenhallen. Den nya lärmiljön uppmuntrar till initiativ, kreativitet och koncentration. 

Vattenhallen erbjuder också: 

- Inspirationslaborationer för de något äldre eleverna, i ämnen som Energi, Medicinsk teknik och Hållbar utveckling. 

- Planetariebesök "live" - ett besök som är utvecklat för gymnasieelevernas kurs "Fysik 2" och är framtagen för att täcka innehållet i läroplanen.

- Under skolterminerna tar vi emot elever från högstadiet och gymnasieskolan, som gör sin praktik eller prao i Vattenhallen. 

Tekniksommarskolan arrangeras varje år (sedan 2011) för teknik- och naturvetenskapligt intresserade elever mellan 7-19 år. Den genomförs som ett dagläger där 20 elever under en vecka får prova på flera olika experiment, tillsammans med handledare, studenter från universitetet.

2016 startade arrangemanget "En dag på Vattenhallen", skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center. 

Vattenhallen har också medverkat i Skapande Skola aktiviteter. 2013 beviljades medel till projektet "Connect", där Vattenhallen tillsammans med Teater Sagohuset i Lund arbetade för ett "fördjupat planerings- och förarbete inom scenkonst och vetenskap". 2013 anordnades workshoppar för yngre barn under titlarna "Vårt viktiga vatten" (hösten 2013) och "En uppfinnares dröm" (våren 2014). Under InnoCarneval i november 2014 deltog vi tillsammans med Teater Sagohuset med aktiviteter på temat "Vi släpper sagan fri". 

Andra arrangemang där Vattenhallen medverkar är till exempel ForskarFredag, Unga Forskare, Enlightening Imagination, Teknikkollo, Spänningssökarna, Nobelväskan, Teknik8an, Her Tech Future, LUNE-dagarna, Kemins dag, Världsvattendagen och NMT-dagarna (Natur, Medicin, Teknik). Nya arrangemang dyker hela tiden upp, så om något saknas i denna uppräkning så beror det helt enkelt på att vi har gjort så himla mycket! 

Utbildning och fortbildning

Vattenhallen arbetar aktivt för att genomföra fortbildningar för lärare från förskola till gymnasium.

2009 började Vattenhallen erbjuda en fortbildningsdag varje höstlov. Denna dag har varit mycket uppskattad och har handlat om allt från robotar till astronomi. Vi har också genom åren genomfört ett antal fortbildningsdagar för förskolelärarlag på temat ”Ljud och ljus”, som en inspiration i deras arbete med barnens förberedelse inför sitt kommande liv i skolvärlden. Vi erbjuder egna fortbildningskurser för lärare och skolpersonal i ämnen som bland annat Medicinsk teknik, Programmering, Energi och Rymden och vi deltar vid andra fakulteters och avdelningars kompetensutveckling för lärare. Vid förfrågningar från  skolor om fortbildningar för personalen, så anordnar vi hel- eller halvdagskurser efter önskemål.

I samarbete med Naturskolan i Lund genomförde Vattenhallen 2011 och 2012 kursen "Teknik i fingrarna", en fortbildningsdag i vardagsteknik. Pedagoger i årskurs 1-6 fick fundera på funktion, plocka isär och utveckla ny teknik utifrån vardagsföremål, som t ex ett paraply, en bläckpenna eller en cykel. Våren 2017 gavs en fortbildning om dansprogrammering och höstens fortbildningar tar upp ämnen som "Om MAX IV" och "Från mat till bajs".

I Malmö Högskolas regi, lärarlyftet, arrangeras tre 15hp kurser (1-45 hp) i teknik, för lärare på högstadiet. Två av dessa kurser bedrivs i samarbete med Vattenhallen, som bidrar med kompetenser från universitet i ämnen som till exempel elektronik, programmering, styr- och reglerteknik, genus, nanoteknik och radiokommunikation. Se en kort film som blev resultatet av kurs II, 2014 Konst & Teknik i Orkanen

Lunds universitets vetenskapsvecka för lärare på högstadiet och gymnasiet hålls årligen och Vattenhallen deltar under dessa dagar med seminarier om aktuella områden från de tekniska- och naturvetenskapliga områdena. 

Vattenhallen var också delaktig under 2018, i utvecklingen och genomförandet av en ny 7.5-hp kurs vid Institutionen för datavetenskap, LTH ”Grundläggande programmering med didaktisk inriktning” för högstadielärare. 

Sedan 2018 arrangeras den Stora Lärarfortbildningsdagen i Vattenhallen, i samverkan med med forskare från Lunds universitet. Grundskole- och gymnasielärare deltar i utbildningspass inom aktuella forskningsområden. 

Interaktiva utställningar

I Vattenhallen har interaktiva, tekniska och naturvetenskapliga utställningar byggts upp. Dessa speglar viktiga delar av Lunds universitets utbildnings- och forskningsmiljöer samt den verksamhet som företag och organisationer runt omkring oss bedriver på området. 

Som besökare får du själv utforska och uppleva naturvetenskap och teknik. Du kan prova hur vatten ger energi eller hur maten vandrar genom kroppen. Du kan också prova att genomföra en operation med titthålskirurgi och du kan skjuta protoner i en kanon eller resa ut i vårt universum. Genom att själv få prova dessa experiment kan du förstå, eller bli nyfiken på, hur ett fenomen eller en teknik fungerar. 

Planetariet i Lund

När Lunds planetarium flyttade till Vattenhallen, våren 2010, var den optomekaniska planetariumprojektorn redan över 30 år gammal. Naturvetenskapliga fakulteten tog då beslutet att köpa in ny utrustning och våren 2012 installerades Sky-Skans digitala utrustning. Som första planetarium i Europa uppgraderades mjukvaran 2016 till "Digital Sky - Dark Matter" som mer enklare kan simulera komplexa fenomen. Datorerna i planetariet simulerar idag, i realtid, hela universum och möjliggör för våra besökare att inte bara betrakta stjärnhimlen som den ser ut från jorden, men även att flyga ut i ett simulerat universum för att besöka planeter, stjärnor och avlägsna galaxer. Vår astronom utvecklar ständigt nya aktuella och intressanta visningar.

Planetariet tar emot mellan 12000-15000 besökare per år och visningarna sköts av astronomer/astronomistudenter från institutionen för astronomi och teoretisk fysik. De finns tillgängliga under hela visningen och svarar gärna på frågor efter visningens slut. 

Vattenhallens outreach

Vattenhallen har varit och är med och utvecklar lärmiljöer för barn och ungdomar. Vi deltar vid evenemang som arrangeras och skickar ut vår ExperimentExpress till platser runt om i länet. Här nedan kan du läsa ett axplock från aktiviteter och event där Vattenhallen har deltagit:

På Kulturnatten den 19 september 2009 var det stor invigning av Vattenhallen i Lund - sedan starten har vi varje år tagit emot besökare som har velat prova på experiment, titta ut i vårt universum och se en vetenskaplig show. 

Malmöfestivalen har sedan 2012 varit ett årligen återkommande event som Vattenhallen har deltagit i, med såpbubblor, gå-på-vatten och många andra experiment. Sänka skepp i fontänen 2013 var ett mycket uppskattat moment, som drog många festivalbesökare. 

Sommarlund: 
Varité Veliociped kom till Vattenhallen i juli 2012 med sin föreställning Fjärilseffekten.
- I juli 2013 fick vi besök av Pettson och Findus som sjöng om livet på gården. 
ExperimentExpressen har varit på turné under SommarLund sedan 2013, då de åkte de runt om i länet och blandade slime och läsk  med nyfikna barn. 2014 åkte de åter ut och delade med sig av inspirerande experiment. Deras turné 2014 avslutades med experiment som kunde användas i samband med SKROT-orkesterns uppträdande i Lunds stadspark.  

Drömmarnas hus har tillsammans med Vattenhallen och Malmö högskola producerat ett interaktivt kunskapsspel om förnyelsebar energi - Trique i Fulltofta för årskurs 3 i Skåne 2012-13. Målet med spelet var att förstå förnyelsebar energi och hur vi kan hämta den från sol, vatten och rörelse. Eleverna fick en förståelse genom att själva göra energiexperiment.

I samverkan med Institutionen för datavetenskap har Vattenhallen varit med och aktivt deltagit i att påverka opinion och skolamyndigheter för att införa programmering i skolan. "Programmeringsmiljö för barn(utdrag ur artikel i LUM 2013-12-12) 

I maj 2013 deltog Vattenhallen vid Skånedagarna i Höör

SVT - Sommarlov i Barnkanalen - Vattenhallens studenter har deltagit i Barnkanalens Sommarlovsprogram under åren 2013-2017, med molekyldanser, molnvulkaner, robotar, planetlek, skumorms- och vakuumexperiment och de har renat vatten och hjälpt till att skapa energi på ett miljövänligt sätt.

4 veckor under sommaren 2014 arrangerade Student Innovation Center vid Lunds universitet, i samarbete med Vattenhallen "Lund University Goes Surfing" - på Lomma Beach. Uppmärksammat från denna sommarverksamhet, blev Rasmus som också han var med i Sommarlov i Barnkanalen och visade hur robotar programmeras. 

Thomanders Jul arrangeras i Lund under december. Vid tre tillfällen i december 2014 fick de besök av Alfred Nobel som visade sina sensationella såpbubblor med sprängverkan (vår pedagog Stefan Zamudio var uppklädd som Alfred).

Havets Dag arrangeras av projektet Havsresan vid Lunds universitet. Vattenhallen har deltagit med vetenskapliga experiment och inspiration för barn och unga i Landskrona och i Malmö 2013 och 2014 i Åhus. 2012 arrangerade Havets dag vid SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö och Vattenhallen fanns förstås med, SEA-U's egen sagoteater besökte Vattenhallen med Kalle Krabba och Havsbandet

ExperimentExpressen blev under 2015 ett än mer eftertraktat besök under evenemang runt om i Skåne. Utöver att de deltog i SommarLund så besökte de Lommafesten och Naturrum i Skrylle i maj, Barnens dag i Malmö och Helsingborg samt Lillgrunddagen i Klagshamn. I juli åkte de till Folkets park i Malmö och under augusti deltog de vid Malmöfestivalen och Sillamarknaden i Barsebäck. Folkets park fick också besök av ExperimentExpressen i oktober, under höstlovet och därefter ha besöken droppat in från bibliotek runt om i södra Sverige. 

Sedan 2016 har ExperimentExpressen fått ett uppsving och har blivit ett välkommet inslag i såväl klassrum som på biblioteken och under event och festivaler runt om i länet.