lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktiviteter för skolan

Vattenhallen på Campus Helsingborg

Under våren 2020 startar vi upp med programmeringsaktiviteter för elever i Helsingborgsområdet. Efterhand som projektet utvecklas planerar vi att utöka verksamheten även till andra kunskapsområden. 

Programmering

Exempel på programmeringsmiljöer som vi använder är Kojo, Edison, Arduino, Python eller Micro:bit.

För högstadie- och gymnasieelever 
Vi fokuserar på att eleverna får lära sig de grundläggande programmeringsprinciperna i programmeringsmiljöer som är stimulerande och enkla att förstå. Vi anpassar dessa möten utifrån elevernas egna intresse och befintliga kunskap inom området och efterhand som de lär sig mer ökar vi svårighetsgraden i de olika övningarna. Med denna verksamhet hoppas vi att bygga upp elevernas självförtroende inom programmering och ett intresse för fortsatt utbildning.

Fortbildning för lärare - "Enkla programmeringsaktiviteter för klassrummet"
Vi går igenom de programmeringsfärdigheter som behövs för att kunna leda programmeringsaktiviteter på egen hand med sina elever i skolan. 

Experimentexpressen 

Ett pilotprojekt av ExperimentExpressen har genomförts i ett antal utvalda kommuner under 2019 med mycket goda resultat. Vi vill därför utöka denna del av Vattenhallens verksamhet under 2020, till en riktad satsning mot nordvästra Skåne. Detta kommer att utgöra en del av Vattenhallens satsning på Helsingborgsområdet.

De teman som ExperimentExpressen hittills har utvecklat och etablerat i skolan under 2019, kommer under 2020 att utvecklas till att även ha med teman som Människans inverkan på klimatet och De globala målen

Under våren kommer Vattenhallens ExperimentExpress att besöka Campus Helsingborg vid ett flertal tillfällen, till exempel under Öppet Hus.  

Intresseanmälan

Om du som skola/lärare är intresserad av att delta i de planerade aktiviteterna i projektet Vattenhallen på Campus Helsingborg så vill vi gärna höra ifrån er. Fyll i formuläret och skicka det till oss, så hör vi av oss till er.  

När du fyller i nedanstående formulär så samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter (länk till Lunds universitets)

E-mejlformulär; *obligatoriska fält.

*Vi vill gärna:
*Tidigare besök: