lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Genom att fylla i formulären på sidorna nedan kan ni anmäla Ert intresse för projektet och samtidigt ge oss en lite bakgrundsfakta om Er själva:

  


Ida Rasmark 
Ämneslärare programmering/teknik/matematik
Civilingenjör Datateknik

Om verksamheten i projektet 

Johan Gren
Projektkoordinator samverkan 

Om ekonomin i projektet

Magnus Adenskog 

Samverkansansvarig Helsingborg 

Om samverkan Campus HelsingborgKarta Campus Helsingborg  
(öppnar länk till Google Map)