lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenhallen på Campus Helsingborg

Projektet - Vattenhallen på Campus Helsingborg

Vattenhallen Science Center i Lund har i dagsläget inte möjlighet att möta efterfrågan fullt ut hos Skånes skolor. Genom att starta pilot-projektet Vattenhallen på Campus Helsingborg under våren 2020 vill vi komma igång med ett urval välfungerande aktiviteter från Vattenhallen i Lund som vi vet kommer att roa och inspirera ungdomar i Helsingborgsområdet. Samtidigt vill vi bjuda in skolelever till Campus Helsingborg, visa upp lokalerna och ge dem chansen att träffa universitetsstudenter. 

Idén med projektet vill vi dels ska bli ett sätt för Vattenhallen Science Center att nå fler skolelever runt om i regionen, samtidigt som det kan bli ett stöd för både befintlig verksamhet och de nya projektsatsningarna på utbildningar och forskningsprojekt vid Campus Helsingborg. Genom att erbjuda ett besök av ExperimentExpressen vill vi uppmuntra skolor att ge sina skolelever en möjlighet att på ett lustfyllt sätt bekanta sig med teknik och naturvetenskap och samtidigt inspireras och motiveras till att på sikt söka sig till högre utbildning. 

När Vattenhallens verksamhet på Campus Helsingborg ökar vill vi att det blir en mötesplats för tvärvetenskapliga aktiviteter och diskussioner med näringsliv, skola och akademi. Genom aktivt arbete för breddad rekrytering och outreach kan attraktionskraften till utbildningsprogrammen och kännedom om forskningsområdena öka.

Under våren 2020 satsar vi på att komma igång med programmeringsaktiviteter på Vattenhallen Campus Helsingborg. Samtidigt vill vi göra en större satsning på utökad outreach-verksamhet med vår ExperimentExpress, som åker ut till skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till Lund eller Helsingborg. 

Under våren kommer Vattenhallens mobila verksamhet också att befinna sig på Campus Helsingborg bland annat under Öppet Hus den 19 mars. Experimentexpressen kommer då bland annat att leda aktiviteter kopplade till de globala målen.


Outreach verksamhet

Vattenhallen Science Center drivs idag i samverkan med Lunds Tekniska Högskola och Naturvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inrättades 2009 och är en lustfylld, interaktiv mötesplats mellan allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet. Vattenhallens tydligaste syfte är breddad rekrytering, så för att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger vår verksamhet på personaltäta aktiviteter där det är pedagoger och timanställda studenter som möter besökarna.

Vattenhallen Science Center i Lund har blivit en stor framgång och har idag ca 45 000 besökare per år som kommer från hela regionen. Omkring 150 skolelever i åldrarna 5-18 år besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik/prao varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer för möten eller kick-off. På helger och skollov fylls Vattenhallens lokaler av experimentlystna familjer. All utveckling av nya aktiviteter, kurser, experiment och utställningar gör vi i samarbete med forskare och lärare från Lunds universitet. 

Efterfrågan på att Vattenhallen Science Center ska komma ut med sin verksamhet till festivaler, företagsevent, bibliotek, varuhus och skolor har ökat. Våra studentguider åker idag ut med våra experiment för att nå unga som inte har möjlighet att komma till den fasta verksamheten i Lund. Denna utåtriktade verksamhet kallar vi för ExperimentExpressen.