lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Världsvattendagen 2017

22 mars 2017

Världsvattendagen är ett FN initiativ för att uppmärksamma världens viktigaste naturresurs och livsmedel – vatten.  Vår tillgång till rent vatten ser olika ut runt om i världen och är ofta en källa till både konflikt och samarbete. 

Årets tema är "Avloppsvatten"

Syftet är att öka intresset och medvetenheten om vatten- och hållbarhetsfrågor samt att bidra till ökad kunskap inom dessa frågor. Under dagen får besökarna ta del av miniföreläsningar och experimentstationer. Studenter och forskare från Lunds universitet förklarar och berättar om sina kunskaper om vatten utifrån sina perspektiv. Vattenhallens studenter guidar även besökarna genom Vattenhallens utvalda experimentstationer. 
   

Arrangemanget ingick i Vetenskapsveckorna, Lunds universitet 350 år.UN Water - World Water Day International Year of Waste Water

Världsvattendagen - nationell samordning av Världsvattendagen


Miniföreläsningar vid scenen

Pipestatus - diagnostistering av vatten- och fjärrvärmeledningar. Maria Rindelöv 
Hur vatten har påverkat vilka planeter som formats och hur vi använder vatten för att leta efter liv på andra planeter. Kim Svensson 
Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten. Sandy Chen 
Vatteninnovationer. Alice Hedin 
Gröna tak och svarta lådor. Går det att förhindra översvämningar med hjälp av växter på taken och hur beräknas det i datorer?. Alfred Fransson 
  

Miniföreläsningar & Experimentstationer

Luft & Vatten - demonstration Rebecka 
Vattenkraftverket - experimentstation 
Vattenrening - experimentstation - handledning Angelica 
Livet i vattnet - mikroskopering - Jing Li & Nefeli  
Satellitdata och miljöforskning i Centralafrika - miniföreläsing Erik Nilsson 
Att äta fisken och ha kvar den -  - miniföreläsing Hanna Thernell  
Miniföreläsingar med Alfred Fransson & Kim Svensson 
Kemisk vattenrening - experimentstation - handledning Cecilia 
Analysmetoder av vatten – pH mätning - experimentstation - handledning Lisa 


Arrangemanget ingår i Vetenskapsveckorna, Lunds universitet 350 år.