lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med Sparbanken Skåne

En dag på Vattenhallen

Skånska åttondeklassare får i vår möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne med sina ägarstiftelser bjuder in till vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök. 

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till elever i årskurs 8 i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Sparbanken Skåne hyr Vattenhallen exklusivt för högstadieskolorna i sitt verksamhetsområde, under tisdagar och torsdagar veckorna 45–50. Transport till Lund och guider på plats ingår.

Två olika teman erbjuds: 
klicka på respektive tema för att se vad besöket innehåller

  • Life Science – tyngdpunkt på kroppens mysterier. Eleverna kan bland annat mäta sitt blodtryck, prova på titthålskirurgi och åka genom skiktröntgen. De får också en inblick i hur forskningsanläggningarna ESS och Max IV fungerar.
  • Robotprogrammering – kretsar kring robotar och styrsystem. Eleverna får göra egna konstruktioner och lära sig programmera i mikrokontrollern Arduino. Dessutom blir det turnering på den digitala klätterväggen. 
  • Jorden & klimatet genom tiderna –tar avstamp i utställningen om jorden. Här får eleverna följa med på en klimatexpedition och se hur klimatet har förändrats genom tiderna, vi tar reda på hur vi faktiskt vet det vi vet och var vi nu är på väg.

Information till lärare om vad ämnena Life ScienceRobotprogrammering  och Jorden & klimatet genom tiderna kan bidra med i skolarbetet.
  

För mer information om projektet och anmälan, gå till Sparbanken Skånes hemsida 
  

A day in Vattenhallen - pupils in school year 8 of compulsory school, in Skåne, have the opportunity to experience something out of the ordinary when Sparbanken Skåne, in cooperation with its foundations, invites to a science day in Vattenhallen. The offer is free of charge and is aimed at pupils in Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad and Östra Göinge.


Positiva Projekt var en satsning för att ge grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna. Hösten 2013 fick 69 skolprojekt i Skåne motta medel för att bland annat besöka Vattenhallen. 
  

Positive Projects gave schools the opportunity to get help with funding for activities that involve something positive and stimulating for the students. In autumn 2013, 69 different school projects in Skåne was awarded funding, among other projects, to visit Vattenhallen.


En film från Vattenhallen, april 2012.


Sparbanksstiftelsen Finn (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund), en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans skapar vi värden".
  

Sparbanksstiftelsen Finn (former Saving Bank Foundation Öresund), one of the owners of Sparbanken Skåne. They awards grants to projects that contribute to the region's development - "Together we create value. 
  

Sparbanksstiftelsen 1826, en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans ger vi tillbaka".
  

Sparbanksstiftelsen 1826, one of the owners of Sparbanken Skåne. They awards grants to projects that contribute to the region's development - "Together we give back".
  

Sparbanksstiftelsen Skåne, stödjer lokala projekt i följande kommuner i Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan. 

Sparbanksstiftelsen Skåne, supports local projects in the following region's in Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan. 
  

Stiftelsen Gripen, bidrar till utveckling av bygden och att skapar mervärde för dess invånare.

Stiftelsen Gripen, contributes to the development of the district and creates added value for its inhabitants.