lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

ForskarFredag


  
Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i 27 länder runt om i Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA. 


Inbjudan 27 september 2019

ForskarFredags videotävling 2019

Fånga kemins grundläggande beståndsdelar – grundämnena som bygger upp oss själva, världen och universum i ForskarFredags videotävling 2019. 

Det tävlades i tre ålderskategorier:

  • Elever i årskurs 4-6
  • Elever i årskurs 7-9
  • Elever på gymnasiet eller introduktionsprogram 

Läs mer om vinnarna på ForskarFredags hemsidaInbjudan 28 september 2018


Inbjudan till 29 september 2017

 
ForskarFredags massexperiment 2017 - Nyhetsvärderaren

I Nyhetsvärderaren kommer forskare, lärare och elever att tillsammans att undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden och utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier. 

Massexperimentet genomförs i september 2017. Anmälan öppnar i maj.


30 september 2016

Fredagen den 30 september var det ForskarFredag i Vattenhallen - Miniföreläsningar och Expedition Mundus.  

Under besöket fick gymnasieeleverna ta del av olika experiment som demonstreras av forskare från Lunds universitet.

Eleverna får även agera jury i Vattenhallens lokala Science Slam. En tävling där forskare från Lunds universitet ger en beskrivande miniföreläsning om sin forskning. Den forskare som får flest röster av publiken vinner. 

Tema 2016: Människan bakom forskningen 

 

 


25 september 2015

Fredagen den 25 september var det äntligen dags för ForskarFredag Lund och tioårsjubileet av europeiska Researchers’ Night. På 27 orter i Sverige kan du träffa forskare, prova på experiment och inspireras av forskning. I Lund bjuder vi bland annat in till att ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet. Besökarna får även agera jury i Vattenhallens lokala Science Slam. 

En tyvärr ganska vanlig bild av en forskare är en virrig äldre man med grått spretigt hår och vit rock. Men ser alla forskare ut så? "ForskarFredag vill utmana stereotypa bilder av forskare. Samtidigt vill vi uppmuntra besökarna att ta reda på hur en forskares vardag ser ut", säger Lotta Tomasson, projektledare ForskarFredag Sverige.

2015 anordnades en fototävling under ForskarFredag där besökarna uppmanas att ta bilder på temat ”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.”


26 september 2014

En upplevelse av spännande och interaktiva experiment och shower i Vattenhallen.

Under besöket fick gymnasieeleverna ta del av olika experiment som demonstreras av forskare från Lunds universitet.

Eleverna fick även agera jury i Vattenhallens lokala Science Slam. Tävlingen innebär att tre forskare ger en miniföreläsning om sin forskning. Den forskare som får flest röster av publiken vinner Vattenhallens lokala Science Slam. 

Forskarfredag i Vattenhallen, Thoren Innovation School i Lund 
Länk till Thoren Innovation School i Lund på Facebook 
  

Läs mer om ForskarFredag 


27 september 2013

Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter att möta forskare.