lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Världsvattendagen 2015

UN Water - World Water Day International Year of Water Cooperation

Världsvattendagen - nationell samordning av Världsvattendagen


Miniföreläsningar under Världsvattendagen i Vattenhallen

1.Vatten, tro och hållbarhet. Lena Sjöstrand
2.Singlehomeor communitytreatmentsystem? FriederikeElmer
3.Världens farligaste vattendjur. Linda Parkefelt
4.Säkert dricksvatten –framtida utmaningar. Anna Järvengren
5.Regn –en outnyttjad resurs. Ann Åkerman
6.Bygga hållbara städer från grunden. José Ignacio Ramirez
7.Gröna väggar och tak –för mer hållbar dagvattenhantering. Klara Asp
8.Hur utvinner man värdefulla ämnen med hjälp av hett vatten?Charlotta Turners forskargrupp
9.Analysmetoder av vatten. Charlotta Turners forskargrupp Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds universitet, Vattenhallen Science Center, Sydvatten, VASyd och HUT Skåne.