lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Världsvattendagen 2014

Världsvattendagen 2014: Vatten och energi 

År 2014  vill FN  – i nära samarbete med medlemsstaterna och andra berörda parter -  uppmärksamma  kopplingen mellan vatten och energi. Man kommer att belysa ojämlikheter i världen, särskilt för den ”över miljardern” människor som bor i slummen och i utarmade landsbygdsområden, där man kämpar med att överleva utan tillgång till säkert dricksvatten , adekvat sanitet , tillräckligt med mat och energitjänster.  Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att identifiera bästa praxis som kan göra en vatten – och energieffektiv ” Green Industry ” till en realitet .

UN Water - World Water Day 2014 International Year of Water Cooperation

Världsvattendagen - nationell samordning av Världsvattendagen

 


Världsvattendagen 2014 i Vattenhallen

En inspirationsdag om världens viktigaste ämne!

Hur hänger vatten och mänskliga rättigheter ihop? Vad menas med water grabbing? Varför har kubmaneten 24 ögon? Vad kan lotusblomman lära oss? Det är frågor som diskuterades fredagen 21 mars när vi firade Världsvattendagen 2014.

Under dagen deltog 75 gymnasielärare i miniföreläs­ningar och workshops om water grabbing, kubmaneter, lotusblommans superhydrofobiska yta, virtuellt vatten och mycket mer.

De medverkande forskarna och experterna ingår i Bollplanksprojektet, en hjälp till dina elever när de skriver sina gymnasiearbeten.

Läs mer om inspirationsdagen och se bilder på www.drickkranvatten.se

Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds universitet, Vattenhallen Science Center, Sydvatten och HUT Skåne.