lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med Sydvatten

Gymnasiearbeten

Världsvattenåret 2013 startade Vattenhallen Science Center, Sydvatten, Lunds universitet och Utmaning Hållbart Lund ett projekt riktat till gymnasieelever. Syftet var att öka medvetenheten om vattenproblematik och hållbarhetsfrågor samt att intressera ungdomar för en yrkesframtid inom området hållbar utveckling - på lokal och global nivå.

I projektet erbjöds gymnasieelever:

  • en förslagslista med ämnen för gymnasiearbeten.
  • kontakt med ett bollplank, det vill säga någon som arbetar aktivt med vatten- och hållbarhetsfrågor på Lunds universitet, på Sydvatten eller inom någon annan organisation. 

Vattenreningsverket invigdes på Världsvattendagen den 22 mars 2011

Före invigningen den 22 mars 2011, hölls föreläsningar om värdet av rent vatten av. Du kan läsa mer om detta under Världvattendagen 2011.

Vattenreningsverket tas fram på begäran och vid skolbesök. Har ni önskemål om att ta del att detta experiment, ta kontakt med personalen.Vattenreningsverket i Vattenhallen har sponsrats av Sydvatten och har byggts av Amanda Haux och Lars Hedenstjerna, Vattenhallen.