lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med Sagohuset

17 februari 2016
Hitta koderna och finn friheten ur Labyrinten 


Connect

Sagohuset i samverkan med Vattenhallen beviljades 100 000 kr för projektet "Connect" till ett fördjupat planerings- och förarbete inom scenkonst och vetenskap. Medlen delades 2013 ut av Lunds kommun och Framtidens Kultur.

Vattenhallen och Teater Sagohuset i Lund medverkar gärna i förskolors och skolors Skapande skolaprojekt. Vi har mångårig erfarenhet av pedagogiska projekt och verksamheter för barn och ungdomar i alla åldrar, barn och unga med funktionsnedsättning liksom för pedagoger och annan personal. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.


2014 - Workshop: Vi släpper sagan fri!

Vi släpper sagan fri! Kom på en spännande sagostund och låt därefter fantasin få utlopp i skapandet. Med sagans fantasieggande och kreativa värld som utgångspunkt låter vi berättelser ta form i den riktiga världen. Med hjälp av det kreativa konstruktionsmaterialet 4Dframe får du vara med och fantisera och bygga fram sagan i fysisk form.

Plats: Stenkrossen, Kastanjegatan 13 i Lund
Datum och tid: lördag 1 nov. kl. 13.30-14.30 och kl. 15.30-16.30
Målgrupp: från 6 år med föräldrar
Kostnad: gratis

En del av Vattenhallen och Teater Sagohusets skapande skola-projektet Connect. 


2014 - En uppfinnares dröm - ett Skapande skola-projekt

Tid: 25 - 28 februari, 2014
Syfte: Besöket ska ge inspiration om och en upplevelse av att uppfinna och uppleva fantasins kraft.
Innehåll: Aktiviteter under 1 timme, föreställning 40 minuter samt möjlighet till efterarbete

Aktivitet
I vår verkstad finns det massor av kvarlämnade saker av olika material, som man behöver när man skall bygga en uppfinning. Med hjälp av våra handledare bygger ni tillsammans med bara fantasin som gräns.

Föreställning
Upplev föreställningen Märklin och Turbin, av Ulf Stark, regi Stalle Ahrreman.

Efterarbete att utföras i förskola/skola
Till besöket finns ett litet häfte som ni tar med er hem. Det innehåller uppgifter och diskussionsfrågor
med vars hjälp ni kan fortsätta att uppfinna.

Skapande Skola-projekt med Vattenhallen och Teater Sagohuset (pdf) 


2013 - Vårt viktiga vatten - ett Skapande skola-projekt

Tid: 10-11 september 2013 Syfte: Inspiration om och upplevelse av vatten Innehåll: Aktivitet, 1 timme, föreställning 30 minuter samt möjlighet till efterarbete

Aktivitet
Se, känn och upplev på nära håll vattnets olika former som ånga, vätska och is! Vattenhallens studenter visar hur man kan göra moln och hagel med hjälp av flytande kväve. Du får bygga vattenhjul och testa Vattenhallens stora vattenkraftverk där du på riktigt möter vattnets starka kraft.

Föreställning
Upplev föreställningen Sjöflickan och Drakens Dotter, i regi av Margareta Larson.

Efterarbete att utföras i förskola/skola
Ett litet häfte delas ut med enkla experiment som kan utföras hemma samt lämpliga diskussionsfrågor att följa upp dagens upplevelse med.

Skapande Skola-projekt med Vattenhallen och Teater Sagohuset (pdf)