lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemins dag i Vattenhallen

Kemins Dag 2017

Kemins Dag firades den 20-21 oktober 2017 på temat "blå-gul kemi".


Kemins Dag i Vattenhallen - 21 oktober 2016

Årets tema för Kemins dag är hälsa. 

Program 21 oktober 2016

Under dagen får elever testa årets laborationer som handlar om hälsa och så visas kemishowen Molekyler finns .

Pass 1
9:00–10:00 Laborationer
10:00-10:45 Kemishow

Pass 2
10:00-10:45 Kemishow  
10:45-11:45 Laborationer

Pass 3
12:30-13:30 Laborationer 
13:30-14:15 Kemishow 

Pass 4
13:30-14:15 Kemishow  
14:15-15:15 Laborationer  


Kemins dag i Vattenhallen - 20 november 2015

Kemins Dag är ett årligen återkommande evenemang. Målsättningen är att väcka och sprida intresset för kemi. Kemins Dag ingår i IKEM - Innovations- och kemiindustriernas skolsatsning. Varje år tar de fram ett nytt spännande kemiexperiment tillsammans med några science centers. 


Kemins Dag i Vattenhallen söndagen den 5 oktober 2014

Öppet för allmänheten kl 12.00 - 17.00 

Årets tema för Kemins dag är kristaller. I kristaller är atomer, joner eller molekyler packade på ett välordnat och regelbundet sätt. Många kristaller är vackra, de bryter och reflekterar ljuset bra. Den egenskapen har gett kristallerna deras namn, krystallos betyder klar is på grekiska.

Under dagen får våra besökare utföra laborationer som anknyter till det Internationella kristallografiåret. 

Kemins Dag är ett årligen återkommande evenemang. Målsättningen är att väcka och sprida intresset för kemi. Kemins Dag ingår i IKEM - Innovations- och kemiindustriernas skolsatsning. Varje år tar de fram ett nytt spännande kemiexperiment tillsammans med några science centers. 


Kemins Dag i Vattenhallen

Årets tema för Kemins dag är vatten. Den lilla vattenmolekylen har spännande kemiska egenskaper och rent vatten är helt avgörande för människors liv och hälsa.

Program 8 oktober 2013

Under dagen får elever testa årets Kemins Dags-experiment som handlar om vattenrening och om hur en dialysslang fungerar och så visas kemishowen Molekyler finns .

Ankomst 9:00
9:00–10:00 Kemins dag-experiment
10:00-10:30 Kemishow i Vattenhallen

Ankomst 10.00
10:00-10:30 Kemishow i Vattenhallen
10:30-11:30 Kemins dag-experiment

Ankomst 12:30
12:30-13:30 Kemins dag-experiment
13:30-14:00 Kemishow i Vattenhallen

Ankomst 13:30
13:30-14:00 Kemishow i Vattenhallen
14:00-15:00 Kemins dag-experiment 


Program 9 oktober 2013

Dricksvatten, vattenanalys och vatten i ett hållbart samhälle. Mini-föredrag och workshops för elever i årskurs 1-3 på gymnasiet.

Programmet för dagen är framtaget i samverkan med IKEM, Sydvatten, Svenska Kemistsamfundet, Lunds Universitet och Vattenhallen.