lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Medicon Alley


  
Med denna utställning vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera barn, ungdomar och allmänhet att fascineras över hur fantastisk människokroppen är och hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar samt ingå som en del i en behandling och rehabilitering.

Vi vill att besökarna ska 

 • bli nyfikna på hur vår kropp ser ut inuti.
 • förstå hur vi kan utnyttja den senaste tekniken för att hitta och bota sjukdomar.
 • själva prova på hur olika tekniker kan fungera, som till exempel ultraljudsdiagnostik, titthålsoperation eller molekylavtryck.
 • inse hur skolämnen som matematik, naturvetenskap, medicin och teknik har betydelse för utvecklingen inom detta område.
 • få exempel på vad teknisk forskningen i Lund har varit med om att utveckla, vad forskarna gör idag och vilka förhoppningar de har för medicinskteknisk utveckling i framtiden, till exempel så utvecklas en handprotes med känsel, som kan styras med hjärnan. 


STATIONERNA

1. Tomografi 2. Ultraljud 3. Tinnitus 4. Ljudnivå 5. Titthålskirurgi 6. Ljusdiagnostik 7. Molekylavtryck 8. En sväljbar kamera 9. EKG V. Vårdcentralen P. PostrarINSTRUKTIONER

1. Tomografi 

 • Ställ in din ungefärliga längd.
 • Välj MR, CT eller Fryssnitt.
 • Lägg dig på britsen.
 • Åk genom tomografen genom att föra spaken fram och tillbaka.
 • Se hur kroppen ser ut inuti. 

2. Ultraljud 

 • Sätt lite gel på varje dunk. 
 • Sätt ultraljudsgivaren vågrätt mot dunken. 
 • För pinnen upp och ner, snurra den långsamt. Försök få föremålet som sitter på pinnen i jämnhöjd med givaren.
 • Ser du vad föremålet är? Skruva av locket och titta efter.  

3. Tinnitus 

 • Vrid volymen till noll.
 • Ta på dig hörlurarna och vrid sakta upp volymen. 
 • Välj olika ljud som människor med tinnitus upplever.

4. Ljudnivå 

 • Sätt på dig hörlurarna.
 • Välj musik genom att stega Framåt eller Bakåt.
 • Ställ in volymen till den styrka du brukar ha när du lyssnar.
 • Flytta nu över hörlurarna till huvudet och låt det mäta ljudstyrkan.
 • Har du lagom ljudnivå i lurarna?

5. Titthålskirurgi 

 • Greppa operationsinstrumenten. 
 • Titta på skärmen och försök utföra uppgiften utan att tjuvkika under operationsduken.

6. Ljusdiagnostik 

 • Titta ner i lådan.
 • Stick in handen i lådan och sätt en fingertopp över lysdioden.
 • Vilken färg lyser bäst genom fingret?

7. Molekylavtryck 

 • Blanda bollarna i röret. Bollarna symboliserar olika molekyler.
 • I röret finns en fångstficka. Fånga den gula molekylen i den. Häll ut de övriga molekylerna åt ena hållet och den fångade molekylen åt det andra hållet.

8. En sväljbar kamera

 • Hur ser magen och tarmarna ut inuti? 

9. EKG

 • Lägg händerna på plattorna.
 • Huden på din vänstra underarm ska ligga an mot plattan närmast dig.
 • Titta på skärmen och se ditt hjärtas elektriska signal.
 • Kan du ändra din puls utan att flytta armarna?

V. Vårdcentralen 

P. Postrar - studenter civilingenjörsutbildning Medicin och teknik (BME), LTH  


I utställningen Medicon Alley, som invigdes den 19 mars 2013, har interaktiva experiment utvecklats i samarbete med forskare vid Lunds universitet och medicintekniska ingenjörer vid Skånes universitetssjukhus. Själva uppbyggnaden tog fart utifrån ett examensarbete ”An exhibition on biomedical engineering for Vattenhallen Science Center LTH” på Lunds tekniska högskola LTH, skrivet av Jenny Bengtsson och Michaela Westerberg (på bilden).